Välkommen till Uppsala Missionskyrka

Kampanilen vinter

 

Församlingen

Rum för tro och tvivel: Vi läser Johannesevangeliet

Tiden mellan jul och påsk är bibelläsningstid. Våren 2017 går vi över till det fjärde evange­liet. Det vi där kan läsa om Jesus avviker i rätt hög grad från de tre första evangeliernas grepp om ämnet. Evangelium enligt Johannes är särpräglat, underfundigt, djupsinnigt, medita­tivt och högstämt. Det har en kristologi, lära om Kristus, som svårligen

läs mer.

Barn & Ungdom

Välkommen att sjunga i våra körer!

M.o.D. välkomnar nya sångare! Den sceniska kören (17 – 26 år) övar torsdagar 19.00 – 21.00.   Barn och drama (6 – 9 år) Vill du sjunga i vår kör? Välkommen på onsdagar 17.30 – 18.30! Gunnar Axelson Fisk leder.

Kultur

Flee / Fleet

Båtflyktingarnas bräckliga båtar – från Cuba på 60-talet, från Vietnam på 70-talet, i dag från Syrien, Afghanistan, Nordafrika, Eritrea. Armador av sköra, farliga flytande farkoster. En kostutställning i tiden, en flotta flygande i kyrkorummet. Konstnär: Henny Linn Kjellberg

Musik

Håll musiken igång!

Håll musiken igång – ett musikantiskt fyrverkeri till förmån för Missionskyrkans flygelinsamling. Lördagen den 4 mars kl. 16.00 Entré 150:- (förköp i Missionskyrkans kafé) Arr: Missionskyrkan och Studieförbundet Bilda

Veckans bibelmeditation

vecka 9, 2017

 

Anden drev honom ut i öknen, och han var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom. Mark 1:12-13

 

Denna lilla ”parabel” , dvs. ”pedagogiska berättelse” om livets förutsättningar, kan också beskrivas som en ”geometrisk parabel”. Det är den tekniska beskrivningen av en ”parabol” där punkterna i den rundade skärmens kant fångar upp signaler och förmedlar dem till en brännpunkt, ett fokus. Detta fokus som formas till en  bild och ett budskap. I ett enda fokus visar Markusevangeliets parabel en bild av hela dramatiken i Guds försoningsverk genom Jesus. Bilderna av öknen, de vilda djuren och satan löper samman till berättelsens fokus:  Guds närvaro i en värld där mycket är obegripligt outhärdligt.

 

”Anden drev honom ut…” Berättelsen om Jesus handlar om Guds närvaro i världen. Inte som enbart en inre erfarenhet men ute i världen. Religion och kristen tro är personlig men inte en inre privatsak. Den berör alla mänskliga relationer, även politiska. Om man begränsar tron till en privat relation riskerar kyrkan att förvandlas till en sekt. Vi är människor som relaterar till naturen och kosmos, till vår samtid och till de politiska villkoren för våra liv. Det är också i denna mångfald vi söker Gud, en tillit in mot det okända och framtiden.

 

Om man talar om religion som ”människans samlade möjlighet till samhörighet” kan man säga att alla människor är religiösa på ena eller andra sättet. Men all religion är inte positiv, den kan till och med vara farlig. Vi kan inte blunda för religiösa självmordsbombare, fundamentalistiska korstågsivrare, bosättare på palestinsk mark, islamistisk hatpolitik och slutna sektvärldar. Att försvara alla yttringar av religion är lika dumt som att göra kristen tro till enbart en privatsak. Anden drev honom ut där svårigheterna och möjligheten att göra gott fanns, men också frestelsen till det onda.

 

Kristen tro behöver sättas på prov ”av satan”. Om vi låter kyrkan reduceras till en privat och skyddad uppväxtplats för oss själva och nya generationer bygger vi en kompost för möjliga mutationer till det onda. När tron blir till en privatsak tas inte dess visionära kraft och sociala kompetens till vara. När nationalistiska och populistiska rörelser vill skapa en steril, enhetlig och hämmande värdekanon behövs änglarnas röster som ger globala och nyskapande perspektiv. Vi som tror att livet är en Guds gåva förväntar oss mer av denna värld än rollen som konsumtionsmonster i en sekulariserad marknadsekonomi. Om kyrkan saknar mellanmänskliga relationer av kärlek, hopp och tro och inte kan bära politiska och naturvetenskapliga brännpunkter har hon ingen framtid.

 

Att följa Jesus ut i öknen betyder att inte skygga för nättrollen eller paranoida ledares krav på rättning i leden. Det betyder en kamp inte bara mot religiösa rörelsers sekterism och sekularistiskt religionsförtryck utan också mot politiska och ekonomiska strukturer av orättvisa. Vi är kallade att leva befriade från allt förmyndarskap och lyssna till ekot av änglarna från Guds rike om kärlekens villkor och möjligheter.

 

Bön: Tack Gud för att du har kallat oss att vara skapande krafter i världen och hjälp oss att försvara friheten att vara människa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Veckans bibelmeditation svarar Uppsala missionsförsamling genom pastor Arne Carlsson. Vinjetten är ett utsnitt ur Olof Hellströms fondrelief Att födas på nytt i Uppsala missionskyrka. Veckans bibelmeditation arkiveras regelbundet och finns att läsa HÄR.