Välkommen till Uppsala Missionskyrka

Kampanilen vinter

 

Församlingen

Schysst julmarknad 10 dec kl. 11.00 – 17.00

Köp julklappar tillverkade med respekt för mänskliga rättigheter! Marknaden bjuder också på servering, underhållning, klädbyte, fiskdamm och seminarier om rättvis handel och hållbar klädkonsumtion Program: 12-13 Seminarium: Hållbar klädkonsumtion: varför dina val spelar roll Malin Andersson från Medveten konsumtion 13.00 På scen: Erato SNDK, Stockholms Nations Damkör 14-15 Seminarium: Betydelsen av Fairtrade – inspiration från

läs mer.

Barn & Ungdom

Välkommen att sjunga i våra körer!

M.o.D. välkomnar nya sångare! Den sceniska kören (17 – 26 år) övar torsdagar 19.00 – 21.00.   Barn och drama (6 – 9 år) Vill du sjunga i vår kör? Välkommen på onsdagar 17.30 – 18.30! Gunnar Axelson Fisk leder.

Kultur

Musik

Flygelinsamlingen tar fart!

Det har nu börjat komma in pengar för att fi­nansiera inköp av ny flygel. Till de 150 000 kronor som sedan tidigare finns i en instru­mentfond kan nu läggas ett privat bidrag på 50 000 kr och ytterligare 15 000 kr som samlats in sedan insamlingen startade i slutet av våren. Musikrådet arbetar nu med att söka

läs mer.

Veckans bibelmeditation

vecka 49 2016

Relief

Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden?…….Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt…” Luk 3:1-15

 

Orden är Johannes Döparens som förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse. Liksom Tomas Picketty ropade Johannes döparen ut sin vrede över de besuttnas ovilja att dela med sig av sin rikedom och utjämna den ojämna fördelning som rådde mellan fattiga och rika. Likt en demonstrant i ”Occupay Wall Street” rörelsen krävde han att den rikaste 1procent – delen av befolkningen skulle dela med sig av sin rikedom till de andra  99 procenten. Johannes var inte försiktigare i sitt ordval än demonstranterna på Wall Street när han kallade sina åskådare för huggormsyngel. Det var denne Johannes som Jesus lät sig döpas av. Hans besök vid Jordanfloden, där denne ökenpredikant höll till, var portalen in i hans verksamhet som Kristus.

 

Jesus inordnade sig på detta sätt i den långa tradition av profeterande, krav på rättvisa och barmhärtighet, som löper som en röd tråd genom hela den hebreiska traditionen. Jesus bröt inte med kravet på rättvisa utan följde upp det i talet om Guds rike. ”Ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra….Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er…Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.”

 

Det är ett mysterium att den kristna traditionen i så hög grad har omförhandlat kravet på materiell rättvisa och gjort efterföljelsen till en fråga om att underkasta sig den rådande ekonomiska ordningen. Det är en abnorm obarmhärtighet att låta en handfull människor äga lika mycket som resten av jordens befolkning. Detta system har lett till att en miljard människor svälter. Det är en politisk fråga som många kristna har utvisat ur den teologiska verkligheten som om inte det politiska fältet berördes av Guds vilja med mänskligheten. Är inte den andliga erfarenheten av Guds barmhärtighet också en del av vår materiella erfarenhet? Kan inte Guds barmhärtighet verka i mänsklighetens historia på alla plan? Genom att svara nej på dessa frågor har vi begränsat Guds kärlek till att gälla individuella handlingar i relation till dem vi möter. Men jag tror att vi måste vidga kärleken till att gälla en större värld och också omfatta ekonomiska strukturer och politiska ordningar. Detta är en del av vår tids nödvändiga botgöring.

 

Det finns en skillnad mellan Jesus och Johannes döparens budskap och det är vad vi i reformationen kallat ”rättfärdiggörelse genom tro”. Detta upphäver dock inte kravet på rättvisa utan är en fördjupning av den barmhärtighet Gud visar när han låter oss oss bli en del av hans kärlek. Ur detta möte med barmhärtighetens nåd befrias vi att söka uttryck för kärlekens väg in i vår kaotiska tidsålder, så fylld av hat, orättvisa och krig. ”Var barmhärtiga” är inte en uppmaning att kasta en skärv i en pappersmugg utan en utmanande uppmaning att söka rättvisa, jämlika villkor för alla i vår globala verklighet.

 

BÖN: Gud, du barmhärtighetens Fader, ge oss mod att söka nya vägar för ditt rikes ankomst i våra relationer och i våra hjärtan. Amen

För Veckans bibelmeditation svarar Uppsala missionsförsamling genom pastor Arne Carlsson. Vinjetten är ett utsnitt ur Olof Hellströms fondrelief Att födas på nytt i Uppsala missionskyrka. Veckans bibelmeditation arkiveras regelbundet och finns att läsa HÄR.