ISRAEL och PALESTINA
70 years. What’s Next?

Mellanöstern har sen urminnes tider varit ett  område, där härar dragit fram, imperier byggts och avlöst varandra, och kolonialmakter tagit sig mandat att fördela landområden till olika härskare och folk. En region där löften givits och svikits, där delningsplaner utvecklats och övergetts, och där utsagan om att makt är rätt demonstrerats.
 
Om något spänningsfält i Mellanöstern ska utpekas som alla konflikters moder, gäller det i modern tid Israel och Palestina: två folk med anspråk på samma område mellan Medelhavet och Jordan eller – som en kompromiss – på självständighet och suveränitet inom samma område.
I mitten av maj för 70 år sen bildades staten Israel, en glädjens dag för de judar som längtat efter en egen stat. En sorgens dag (nakba – katastrof) för de palestinier som blev undanträngda.
I en serie på totalt fyra program kommer olika perspektiv att presenteras och diskuteras.
 
Avgift: 80:- för hela serien, 40:-/gång
 
70 years. What’s Next?
To 3 maj 19.00 i Missionskyrkan
Palestinas Stockholmsambassadör Hala Husni Fariz Odeh analyserar de gångna sju decennierna och konsekvenserna för nuläget samt presenterar sina förhoppningar för framtiden.
 
70 years. What’s Next?
Ti 8 maj 19.00 i Missionskyrkan
Israels Stockholmsambassadör Ilan Ben-Dov analyserar de gångna sju decennierna och konsekvenserna för nuläget samt presenterar sina förhoppningar för framtiden.
 
Efter nakba – en väg framåt?
To 17 maj 19.00 i Missionskyrkan
Kan den som inte själv är part i konflikten Israel/Palestina se möjligheter, som parterna själva inte ser? Thomas Hammmarbeg har omfattande erfarenheter av arbete för mänskliga rättigheter, både i Sverige och internationellt, bl a i Amnesty International och som Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Ser han något ljus i tunneln?
 
Sverige, Israel, Palestina – vad gör vi nu?
To 24 maj 19.00 i Missionskyrkan
Hösten 2014 erkände Sverige staten Palestina, en åtgärd som då såg ut att följas av andra europeiska stater. Det har ock inte hänt. Konflikten förefaller fryst. Kan Sverige finna sätt att dyrka upp det låsta läget? Ambassadör Per Örnéus, Sveriges speciella sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern, sliter med frågan.
 
Logga Missionskyrkan och Bilda