AGENDA 2030: Politik för ett hållbart Uppsala?

AGENDA 2030: Politik för ett hållbart Uppsala?

Uppsalas politiker gläds, ja, nästan skryter om att staden växer kraftigare än någonsin. Hur hanterar de oundviklig växtvärk? Är förtätningen för hård? Hur föreställer de sig att den ideala utvecklingen ser ut? Vilka visioner har de? Vilka verktyg vill de använda för att nå målen?

Erik Pelling, kommunalråd (s) med majoritetsansvar för bl a plan-, bygg- och markfrågor och Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (m), som företräder oppositionen i bl a mark- och exploateringsfrågor (mål 11).