AGENDA 2030: Uppsala – stad att leva i

Fler och fler vill bo i Uppsala, men hur klarar vi det? Är det hållbart – inte bara fysiskt (vatten, avlopp, infrastruktur osv) utan även mentalt, socialt och kulturellt? Erbjuds invånarna en hållbart god miljö? Sten Åke Bylund, senior forskare, tidigare förvaltningschef, numera bl a 1:e v ordförande i föreningen Vårda Uppsala, ställer tuffa krav för att kunna svara entydigt JA (mål 11)