Ekumenisk kvinnofrukost: Kvinnorna vid Sågverken.

  

Kvinnorna vid Sågverken.
Ekumenisk kvinnofrukost med Vibeke Olsson, författare bl a till romansviten om Bricken