Barn & Ungdom

Välkommen hit! Ungdomsverksamheten i kyrkan bedrivs i en egen förening just för att den är så viktig. Föreningen heter SMU i Uppsala och är en del av Equmenia som är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. I vår verksamhet hittar du flertalet aktiviteter med inriktning på olika målgrupper och intressen som du kan läsa om i menyn. Vi förmedlar det kristna budskapet och alla människors lika värde i allt vi gör. 

Har du frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta kyrkan på 018-10 00 35 så berättar vi mer. Nedan kan du se de anställda som inriktar sig mot barn och ungdomsverksamheten. 
 

Gunnar Axelson Fisk, musikledare och ansvarig för replokalerna Katakomb.
Karolina Berneheim, pastor
Ellika Axelson Fisk, ungdomsledare