Barnens gudstjänst

Barnens gudstjänst och Mellan himmel och jord

En bit i gudstjänsten ljuder sången Vi tänder ljuset och barnens gudstjänst inleds med ljuständning och bön vid ljusbäraren. På det följer en samling för barnen i Kryptan. Där läser vi en av söndagens texter och håller en enkel andakt. Sedan blir det lek och pyssel, innan gemenskapen för alla åldrar åter tar vid i och med kyrkfikat.

 

Några gången per termin är gudstjänsten märkt Mellan himmel och jord och det betyder att barn både medverkar och får särskild uppmärksamhet i gudstjänsten. Då kortar vi ned lite och använder form och språk som är lättare för barnen att förstå. Mellan himmel och jord möts vi då, gamla, unga, stora och små, inför Gud. Alla är varmt välkomna!

 

Är du intresserad av att vara med och utforma just dessa gudstjänsten eller av att finnas med som ledare i barnens gudstjänst?

Kontakta Karolina Berneheim.