Barnkören

Barn och drama (6 – 9 år), onsdagar
Ledare: Gunnar Axelson Fisk och Donald Wieselgren

Onsdagar 17.30 till 18.30

Sång och teaterlek, kör och drama.

En växtplats där vi jobbar med röst-kropp-rum-samarbete.

Anmälan till Gunnar Axelson Fisk, es.ak1518924582ryksn1518924582oissi1518924582malas1518924582ppu@k1518924582sif.n1518924582oslex1518924582a.ran1518924582nug1518924582