Barnkören

Barn och drama (6 – 9 år), onsdagar
Ledare: Gunnar Axelson Fisk och Donald Wieselgren

Onsdagar 17.30 till 18.30

Sång och teaterlek, kör och drama.

En växtplats där vi jobbar med röst-kropp-rum-samarbete.

Anmälan till Gunnar Axelson Fisk, es.ak1503379079ryksn1503379079oissi1503379079malas1503379079ppu@k1503379079sif.n1503379079oslex1503379079a.ran1503379079nug1503379079