Barnkören

Barn och drama (6 – 9 år), onsdagar
Ledare: Gunnar Axelson Fisk och Donald Wieselgren

Onsdagar 17.30 till 18.30

Sång och teaterlek, kör och drama.

En växtplats där vi jobbar med röst-kropp-rum-samarbete.

Anmälan till Gunnar Axelson Fisk, es.ak1508496858ryksn1508496858oissi1508496858malas1508496858ppu@k1508496858sif.n1508496858oslex1508496858a.ran1508496858nug1508496858