Barnkören

Barn och drama (6 – 9 år), onsdagar
Ledare: Gunnar Axelson Fisk och Donald Wieselgren

Onsdagar 17.30 till 18.30

Sång och teaterlek, kör och drama.

En växtplats där vi jobbar med röst-kropp-rum-samarbete.

Anmälan till Gunnar Axelson Fisk, es.ak1498238827ryksn1498238827oissi1498238827malas1498238827ppu@k1498238827sif.n1498238827oslex1498238827a.ran1498238827nug1498238827