Barnkören

Barn och drama (6 – 9 år), onsdagar
Ledare: Gunnar Axelson Fisk och Donald Wieselgren

Onsdagar 17.30 till 18.30

Sång och teaterlek, kör och drama.

En växtplats där vi jobbar med röst-kropp-rum-samarbete.

Anmälan till Gunnar Axelson Fisk, es.ak1513109106ryksn1513109106oissi1513109106malas1513109106ppu@k1513109106sif.n1513109106oslex1513109106a.ran1513109106nug1513109106