Dagkollo

Missionskyrkan håller varje år ett Dagkollo på Enebygården.