Klätterklubben SMUKK

Elin & AugustSMUUKK (Svenska Missionskyrkans Ungdom Uppsala Klätterklubb) håller till i Missionskyrkans idrottshall. Hos oss finns två boulderväggar och en repvägg med totalt sju topprep.

Klättringen är i full gång igen varje tisdag och lördag kl. 18-21 respektive 15-18. Nya som gamla klättrare är välkomna att prova på. Selar och klätterskor finns att låna (begränsat med storlekar på skorna dock). Vi rekommenderar att man tar med sig egna skor om man har alternativt att man använder gympaskor för inomhusbruk. Rörliga kläder är att föredra.

Det kommer hållas en introduktion för nybörjare efter förfrågan för en summa av 40 kr. Detta är också summan man betalar per gång om man inte väljer att betala terminsavgiften. Terminsavgiften är i sin tur på 200 kr per termin. Man kan välja att betala ett helt år på en gång och det kostar då 400 kr.
Avgiften betalas in till ett pg-konto som man erhåller genom att tala med en av ledarna vid ett klättertillfälle.

Vid frågor och funderingar tveka inte att höra av er till oss ledare via mail: moc.l1503379458iamg@1503379458bbulk1503379458retta1503379458lkuum1503379458s1503379458.

Hjärtligt välkomna!

Mvh Ledarna Elin, August, Louise, Anna and Elias


 

 

SMUUKK (The Mission Covenant Church’s Youth Uppsala Climbing Club) is located in the gymnasium of the church. There we have two bouldering walls and a climbing wall with top ropes.

The climbing is up to speed again every Tuesday and Saturday at 18-21 respective 15-18. New and old climbers are welcome to try out . Harnesses and climbing shoes are available to borrow ( limited sizes of the shoes though). We recommend that you bring your own shoes if you have, or use sneakers for indoor use. Movable clothes is preferable.

There will be an introduction for beginners on requests for a total of SEK 40. This is also the amount you pay each time if you do not choose to pay tuition fees. The tuition fee is in turn at SEK 200 per semester. You can choose to pay for a whole year at once and it will then cost SEK 400.
The fee is paid to a pg-saldo which is obtained by speaking with one of the leaders at a climbing occasion.

For questions or concerns please do not hesitate to contact us, email: moc.l1503379458iamg@1503379458bbulk1503379458retta1503379458lkuum1503379458s1503379458

Welcome all!

Sincerely
The leaders Elin, August, Louise, Anna and Elias