Uppsala missionsförsamling söker församlingsföreståndare samt diakon

Uppsala Missionsförsamling utlyser två tjänster, dels pastor och församlingsföreståndare, dels diakon, ett vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning på heltid.

Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2017 för båda tjänsterna. Intervjuer kan komma att ske löpande, alltefter inkommande ansökningar. Tillträde enligt överenskommelse.

Styrelsens tjänstebeskrivningar kan läsas här nedan.

 

 

 

Uppsala Missionsförsamling söker pastor och församlingsföreståndare

Vi söker Dig som vill vara med och leda ett församlingsarbete som är relevant och angeläget för alla i Sveriges fjärde största stad. Uppsala missionskyrka ligger i centrala Uppsala och församlingen vill vara en öppen kyrka för alla som rör sig och arbetar i staden – kort sagt, en kyrka för hela livet.

Idag består församlingen av 440 medlemmar men den betjänar långt fler än så. Församlingsföreståndaren leder arbetet tillsammans med kollegiet. Kyrkans kafé- och konferensverksamhet utgör en stor kontaktyta mot övriga samhället. Församlingen står inför ett stort generationsskifte och barn- och ungdomsverksamheten behöver därför vitaliseras.

Enebygården är Uppsala missionsförsamlings sommarhem och används till stor del till församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Därutöver finns strax söder om Uppsala stadsdelskyrkan Flottsundskyrkan där församlingen firar gudstjänst någon gång i månaden.

Vi söker dig som har en gedigen teologisk grund och som har erfarenhet av att leda såväl församling, kollegium som frivilligarbete. Erfarenhet och intresse för att leda utvecklings- och förändringsarbete är meriterande. Vi ser det som en fördel om församlingsföreståndaren bor/planerar att bo i Uppsala kommun.

Läs mer om församlingen och dess verksamhet på hemsidan http://uppsalamissionskyrka.se

 

Kontakta gärna församlingens ordförande Kjell-Åke Nordquist för ytterligare upplysningar, tel. 0768 650365, e-post: es.ts1503379792iuqdr1503379792on@ek1503379792a-lle1503379792jk1503379792

Ansökan med meritförteckning mejlas till församlingens intendent
es.ak1503379792ryksn1503379792oissi1503379792malas1503379792ppu@t1503379792sivqr1503379792on.ec1503379792iuol-1503379792nna1503379792

Märk din ansökan med ”Ansökan pastor”. Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2017. Intervjuer kan komma att ske löpande, alltefter inkommande ansökningar. Tillträde enligt överenskommelse.

 

Uppsala Missionsförsamling söker diakon

Vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning på heltid.

Vi söker Dig som vill vara en del av ett större kollegium som tillsammans delar ansvaret för hela församlingens arbete. Ett arbete som är relevant och angeläget för alla i Sveriges fjärde största stad. Uppsala missionskyrka ligger i centrala Uppsala och församlingen vill vara en öppen kyrka för alla som rör sig och arbetar i staden – kort sagt, en kyrka för hela livet.

Idag består församlingen av 440 medlemmar men den betjänar långt fler än så. Kyrkans kafé- och konferensverksamhet utgör en stor kontaktyta mot övriga samhället. Församlingen står inför ett stort generationsskifte och barn- och ungdomsverksamheten behöver därför vitaliseras.

Enebygården är Uppsala missionsförsamlings sommarhem och används till stor del till församlingens barn- och ungdomsverksamhet. Därutöver finns strax söder om Uppsala stadsdelskyrkan Flottsundskyrkan där församlingen firar gudstjänst någon gång i månaden.

Diakonens huvuduppdrag är att ansvara för diakonala frågor i församlingen och genom våra samarbetande organisationer som frikyrkokommittén för Sjukhuskyrkan, Nyby Vision och Diakonicentrum. Stor del av diakonens arbetsuppgifter ägnas åt församlingsvård, uppvaktningar, hem- och sjukbesök, gudstjänster och förrättningar. Diakonen ansvarar för arrangemangen runt begravningar och samordnar församlingens andakter på boenden för särskilda behov. Diakonen deltar i kyrkans diakonala råd och församlingsrådet samt i stadens Posomgrupp (krisgrupp). Det diakonala arbetet är i ständig förändring och lyssnar in nya behov i samhället där kyrkan bör ha en uppgift.

Vi söker Dig som trivs med att arbeta självständigt så väl som i grupp och som känner dig bekväm med att leda både större och mindre samlingar. Vi ser gärna att du är fortbildad i och har gedigen erfarenhet av själavård och svåra samtal. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga till ett professionellt förhållningssätt. Vi ser det som en fördel om diakonen bor/planerar att bo i Uppsala kommun.

Läs mer om församlingen och dess verksamhet på hemsidan  http://uppsalamissionskyrka.se

 

Kontakta gärna församlingens ordförande Kjell-Åke Nordquist för ytterligare upplysningar, tel. 0768 650365, e-post: es.ts1503379792iuqdr1503379792on@ek1503379792a-lle1503379792jk1503379792

Ansökan med meritförteckning mejlas till församlingens intendent es.ak1503379792ryksn1503379792oissi1503379792malas1503379792ppu@t1503379792sivqr1503379792on.ec1503379792iuol-1503379792nna1503379792

Märk din ansökan med ”ansökan diakon”. Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2017. Intervjuer kan komma att ske löpande, alltefter inkommande ansökningar. Tillträde enligt överenskommelse.

Picnic och pilgrimsvandring i månaden maj

Picnic med NybyVision, Österledskyrkan och Missionskyrkan

blir det söndagen den 7 maj kl. 14 – 16 i Seminarieparken. Där möts vi gamla och nya vänner från NybyVision, Österledskyrkan och Missionskyrkan för en eftermiddag med lek, spel och gemenskap. Det blir ett tillfälle att mötas över kulturgränserna i något som förenar, nämligen lekar. Tag med egen picnic och filt.

 

Pilgrimsvandring

Vi vandrar från Flottsundskyrkan efter gudstjänsten söndagen den 14 maj kl. 11.30 och följer Ingegerdsleden bort till Krusenberg – en vandring på ca 8,5 km med inslag av samtal, reflektion, bön och tystnad. Vandringen tar ca 5 timmar. Ta med matsäck, vatten, bra kläder och skor. 

Anmälan senast onsdag 10 maj till 10 00 66, es.ak1503379792ryksn1503379792oissi1503379792malas1503379792ppu@s1503379792somll1503379792av.es1503379792sal1503379792.

Se, vi går upp till Jerusalem

Vi har kommit en bit in i fastetiden. Gudstjänsterna har präglats av berättelser som för oss mot påskveckans drama. Längre ned på denna sida har du kunnat följa några av texterna i Veckans bibelmeditation, kommenterade av pastor Arne Carlsson.

Från Fastlagssöndagens tema Kärlekens väg, vidare över Prövningens stund och Den kämpande tron närmar vi oss påskveckan.

I väntan på påskens gudstjänster i  Missionskyrkan finns här en möjlighet att läsa påskens texter och reflektera över dem — precis som du kan göra inför varje söndag under kyrkoåret. När du vill söka dig tillbaka i texterna, finner du dem alla under menyn Arkiv överst på denna sida. 

Välkommen till Missionskyrkan och påskens gudstjänster:

Skärtorsdag kl. 19  Nattvarden — måltiden — den första och den sista

Långfredag kl. 11   Korset — texterna läses och tolkas i orgelns dramatiska musik 

Påskdagen kl. 11   Kristus är uppstånden — och församlingen svarar Ja, han är sannerligen uppstånden!

 

 

 

Rum för tro och tvivel: Vi läser Johannesevangeliet

Tiden mellan jul och påsk är bibelläsningstid. Nu våren 2017 går vi över till det fjärde evange­liet. Det vi där kan läsa om Jesus avviker i rätt hög grad från de tre första evangeliernas grepp om ämnet. Evangelium enligt Johannes är särpräglat, underfundigt, djupsinnigt, medita­tivt och högstämt. Det har en kristologi, lära om Kristus, som svårligen kan överbjudas. Tonen anas redan i inledningen: I begynnelsen fanns ordet /…/ allt blev till genom det.” Den som inträder i vårt kyrkorum passerar rakt under den johanneiska teologins oerhörda ut­saga Gud är kärlek.

Gamla och nya deltagare hälsas välkomna. Den som tidigare känner till Johannesevange­liet kommer att läsa det med nya ögon (re­lectura).Den som för första gången läser det får be­reda sig på sitt livs chock!

Vi möts onsdagar kl. 13.30 – 15.00 med bör­jan den 1 februari.

Anders Gustafsson och Lasse Vallmoss

 

God fortsättning på det nya året

En god fortsättning på det nya året och fortsatt så varje vecka hälsar Uppsala missionsförsamling sina medlemmar och vänner med att varje vecka publicera Veckans bibelmeditation. Lite längre ned på denna första hemsida finns årets första inlägg, som precis som tidigare skrivs av pastor Arne Carlsson för församlingens räkning. Så har skett sedan 2009 och under Arkiv-menyn högst upp på denna sida kan du finna alla införda texter, meditation och bön över någon av veckans texter.

Välkommen att besöka vår hemsida med en aktuell bibelmeditation varje vecka under det kommande året. 

Julmarknad i Flottsundskyrkan

Lördag 26 november kl. 10.30 – 13.00

Julmarknad i Flottsund

Julmarknad i Flottsund

Julmarknaden i Flottsundskyrkan är en populär årlig händelse för både unga och gamla. Förbe­redelserna har inletts i god tid.

– Vi är en liten grupp om sex personer som gått ut i skogen och plockat lingonris och blå­bärsris. Jag gör stommar för kransarna och så träffas vi några gånger då vi binder kransarna. Varje år blir det omkring sextio kransar, berät­tar Karin Hemming Karlsson.

Välkomna som vanligt på lördag morgon före första advent!

Nyfiken på…

Nyfiken på … 
Den 1 november är rubriken för den sista öppna kvällen 
– om att vara med i en samtalsgrupp om vardagens andlighet och att be tillsam­mans.

Om kristen tro – var temat för första kvällen den 18 oktober och den 25 oktober talade vi om församlingen.

Vi träffas kl. 19.00 ­– 20.30 och delar redskap och idéer för att få vårt andliga liv att fungera i allt det som är att vara människa. Vi lär oss att be tillsammans och att dela våra livserfarenhet­er med varandra. Om intresse finns kan vi fortsätta att träffas och samtala vidare för att få fler nyfikna frågor bearbetade och kanske be­svarade.

Lasse Vallmoss

Nyfiken på…

Nyfiken på …  är rubriken för öppna kvällar om kristen tro;  
nu närmast den 25 oktober – om församlingen och den 1 november – om att vara med i en samtalsgrupp om vardagens andlighet och att be tillsam­mans.

Om församlingen
Vi samtalar om tro, dop, nattvard och medlemskap

Om att vara med i en samtalsgrupp – 
Om att samtala om vardagens andlighet och att be tillsam­mans

Vi träffas kl. 19.00 ­– 20.30 och delar redskap och idéer för att få vårt andliga liv att fungera i allt det som är att vara människa. Vi lär oss att be tillsammans och att dela våra livserfarenhet­er med varandra. Om intresse finns kan vi fortsätta att träffas och samtala vidare för att få fler nyfikna frågor bearbetade och kanske be­svarade.

Lasse Vallmoss

Glöm inte bort Kyrkoavgiften!

Den 31:a oktober är sista dagen för anmälan av Kyrkoavgift för 2017. Blankett för anmälan finns i kyrkan och på Equmenias hemsida. Glöm inte bort att fylla i Uppsala Missionskyrka som din hemförsamling!

68% av avgiften går till Församlingen, 19% går till församlingsutveckling i Equmenia och 10% går till Pionjärsatsningar. Bara fantastiska saker! Det bästa av allt? Du märker inte ens att du ger, eftersom det går via skattsedeln.

Kyrkoavgiften är ett extra bra sätt att ge på, därför att den gör det lättare för församlingen att planera och satsa framåt, då man i förväg kan räkna ut ungefär hur mycket pengar vi kommer att få in. Din avgift går till att betala för ungdomsledare, pastorer, extra många färgkopior och den diakonala verksamheten.

Välkommen att ge ditt bidrag till Uppsala Missionskyrka via Kyrkoavgiften!

Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.

2 Korinthierbrevet 9:7

(Den skarpögde har kanske sett att det fattas 3%. Dessa går till Skattemyndigheten som en administrativ avgift.)

Nyfiken på…

Nyfiken på …  är rubriken för öppna kvällar  den 18 oktober – om kristen tro;  
den 25 oktober – om församlingen;  den 1 november – om att vara med i en samtalsgrupp om vardagens andlighet och att be tillsam­mans.

Om kristen tro –
Vad är det för speciellt med kristen tro? Hur stor eller liten kan tro vara? Hur kan Jesu liv inspirera oss idag?

Om församlingen
Vi samtalar om tro, dop, nattvard och medlemskap

Om att vara med i en samtalsgrupp – 
Om att samtala om vardagens andlighet och att be tillsam­mans

Vi träffas kl. 19.00 ­– 20.30 och delar redskap och idéer för att få vårt andliga liv att fungera i allt det som är att vara människa. Vi lär oss att be tillsammans och att dela våra livserfarenhet­er med varandra. Om intresse finns kan vi fortsätta att träffas och samtala vidare för att få fler nyfikna frågor bearbetade och kanske be­svarade.

Lasse Vallmoss

1 2