Det är advent!

Ett nådens år — under detta tema firar Uppsala missionsförsamling ingången i det nya kyrkoåret. Fyra adventssöndagar då vi tänder Rättvisans ljus, Rättfärdighetens ljus, Fredens ljus och Fridens ljus — Glädjens fyra ljus som symboler för Gudsrikestankens fyra stöttepelare.

Välkommen att fira julmånaden i vår kyrka med gudstjänster, sång och musik och fr o m Annandagen t o m Nyårsafton det vi kallar Julöppet hus med gemenskap kring julbordet, sång och musik, underhållning…

Den första adventssöndagens gudstjänst innehöll de kända psalmerna, i år med orgel och en mängd instrumenter, körsång och ett nära nog fullsatt kyrkorum.

Här följer pastor Karolina Berneheims
Predikan på första söndagen i advent 3 december 2017
i Uppsala Missionskyrka 
                                                          

Tema

Ett nådens år

Bön ur evangelieboken

Nådens Gud, du som kommer till oss i Jesus Kristus, vapenlös men starkare än världens makter, hjälp oss att under detta nya kyrkoår ta emot dig i våra liv och i vår församling. Låt ditt Ord och dina sakrament ge oss ny kraft och glädje. I Jesu namn. Amen.

Evangelietext                  Matteus 21:1-9

När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oliveberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet vid ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till Dotter Sion, Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som gick efter, ropade: ”Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Församlingssång 105 Hosianna Davids son!

Utläggning

Från Öster
kommer han, den enkla mannen och hans anhängare, flera fiskare och många från landsbygden. Det är på ett sätt en löjlig procession. Ingen kung kommer på en åsna, men han tas emot som kung.

Palmblad, mantlar och jubelrop. DAVIDS SON! Vår kung. Kungen som kommer med fred. Befriaren. Honom som vi har väntat på.

Från Väster
rider en annan man in i staden, inför påsk. Den romerske ståthållaren i Judéen; Pontius Pilatus, hade troligen sitt säte i Caesarea vid Medelhavets kust men vid större judiska högtider var han tvungen att bege sig till Jerusalem för att demonstrera romarrikets makt och hålla ställningarna. Det var ett svårt folk att kontrollera och särskilt kring påsk när de firade befrielsen från en annan förtryckande makt. Den judiska påsken firas till minne av befrielsen från slaveriet i Egypten då de med Guds hjälp blev fria och påminnelsen om detta gjorde dem extra uppstudsiga. Pilatus behövde vara på plats. Kanske motvilligt…

Häst och åsna                   
Medan Jesus rider in på ödmjukhetens symbol, åsnan. Så kommer Pilatus och hans män på fina hästar. Jag tänker mig att det dammar kring hovarna. Det blänker om guldörnarna, fanorna vajar i vinden och de sträcker upp sig i sina blanka rustningar. Mäktiga män. Män tränade för strid. Säkert imponerande. Män vana att bli åtlydda men också att lyda den egna överheten. Pilatus var pressad att hålla ordning. Han behövde demonstrera sin makt och visa tydligt vem som bestämmer.

 
Motsatserna

Två processioner.
Två diametralt olika makthavare.

Två riken.
Det militära och det fredliga riket, Guds rike.

Kan de ha pågått samtidigt? Processionerna? Ja, men vi kan inte veta.

Fick människor välja vem de skulle se eller kunde de råka se båda?

Kanske fanns det Jerusalembor som både fick se mannen från provinserna, med de enkla lärjungarna, han som blev arg över att templet användes för handel när det var ämnat för bön. Han som helade och botade människor. Han som predikade fred och försoning. Han som själv var hotad av både religiös och militär överhet.

Och som med både bävan och förundran såg krigarna komma in i staden?

Jublade de för Pilatus? Kanske vågade de inte annat.

Vi vet i alla fall att de jublade för Jesus

Att de såg profetian om fredens kung, befriaren, slå in.

Som vi läste ur Sakarja, en redan då 400 eller 500 år gammal text, som är en del av den hebreiska bibeln.

Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst.

Så säger guds röst, i Sakarja; Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken. Och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.

Hästen är en parallell till stridsvagnen. Krigaren kom till häst.

Jesus hade ingen häst. Men en lånad åsna och ett föl, det måste ha gått i maklig takt, det där intåget i Jerusalem.

Och de ropade: Hosianna Davids son! Han är här nu!

Det här var människor vars liv och städer och byar plågats av krig, våld och ockupationens förtryck, hela deras historia är präglad av krig och våld. De firade befrielsen från Egypten. De hade för länge sen nått det förlovade landet – men flöt det verkligen av mjölk honung?

De väntade på nästa befrielse och när de såg honom jublade dem.

Två processioner.
Vilken av dem går vi till mötes?

Två diametralt olika makthavare.
Vilken av dem hyllar vi?

Två riken.
Det militära riket.
Och Guds fredsrike.

 

Vad innebär det att ta del av Guds rike?

Guds rike – som skall komma.

Guds rike – som kyrkan är en del av, som vi försöker baka in i världen, som en surdeg, genom att vara Kristi kropp på jorden.

Ett rike som predikar fred, försoning, som erbjuder förlåtelse och nystart, som erbjuder tillhörighet till Gud själv och evigt liv. En plats där man håller ödmjukhet och godhet högt och skyr krig och förtryck, där man månar om de allra mest utsatta, som i Bibelns böcker sammanfattas som – änkan, invandraren och den faderlöse. De som står utan skyddsnät. Ett rike som predikar nåd och som förklarar att Jesus ber människor komma till honom med sina bördor, för att lägga av sig dem, inte komma till honom och få tyngre ok att bära.

När Jesus vandrar in i våra liv är det med befrielse, kärlek och hopp.


Avslutning

Nu finns vi i adventstid. Ankomstens tid.

Jesus Kristus är här.

Öppna ditt hjärta för honom och för hans fredliga rike.

Bön

Vi vill ta emot dig.
Vi vill följa dig.
Vi vill gå på fredens väg.
Vi vill dela hoppets budskap.
Vi vill leva i kärlek, till Dig Gud, till vår nästa och till oss själva.
Amen.

 

Fakta

Matteusevangeliet dateras till sent 80- eller tidigt 90-tal efter Kristus och fanns i den tidigkristna rörelsen som särskilts sig från den judiska traditionen. Retoriken mot judarna, det egna ursprunget, Jesu ursprung, är stundtals hård och detta har använts av kyrkan i antisemitiska syften. En beklaglig del av bibeltolkningen genom historien.

Sakarja – första och andra Sakarja, kap 1 – 8 skrivet av den historiske Sakarja som började sin verksamhet på 520-talet före Kristus och sedan tror man att del två och tre skrivits senare av andra men i Sakarjas anda och stil. Men denna text är då 400 – 500 år gammal när Jesus rider in i Jerusalem på åsnan och man menar att profetian går i uppfyllelse.

Pontius Pilatus (latin: Pontius Pilatus, även kallad Ponna, grekiska: Πόντιος Πιλᾶτος) var en romersk prefekt och ståthållare i den romerska provinsen Judéen mellan åren 26 och 36 efter Kristus under kejsar Tiberius.

Pesach den judiska påsken, det osyrade brödets högtid, firades till minne av exodus, uttåget ur Egypten. Då grep Gud in och befriade sitt folk och såg sedan till att de fick nå det förlovade landet och gav det åt dem. För denna högtid samlades många i Jerusalem.

Hosianna hebreiska, egentlig betydelse ‘Herre, hjälp!’. Religiöst jubelrop: välsignad!

Karolina Berneheim
Pastor i Uppsala Missionskyrka
es.ak1513081111ryksn1513081111oissi1513081111malas1513081111ppu@a1513081111nilor1513081111akrot1513081111sap1513081111
018-10 00 81

Se, vi går upp till Jerusalem

Vi har kommit en bit in i fastetiden. Gudstjänsterna har präglats av berättelser som för oss mot påskveckans drama. Längre ned på denna sida har du kunnat följa några av texterna i Veckans bibelmeditation, kommenterade av pastor Arne Carlsson.

Från Fastlagssöndagens tema Kärlekens väg, vidare över Prövningens stund och Den kämpande tron närmar vi oss påskveckan.

I väntan på påskens gudstjänster i  Missionskyrkan finns här en möjlighet att läsa påskens texter och reflektera över dem — precis som du kan göra inför varje söndag under kyrkoåret. När du vill söka dig tillbaka i texterna, finner du dem alla under menyn Arkiv överst på denna sida. 

Välkommen till Missionskyrkan och påskens gudstjänster:

Skärtorsdag kl. 19  Nattvarden — måltiden — den första och den sista

Långfredag kl. 11   Korset — texterna läses och tolkas i orgelns dramatiska musik 

Påskdagen kl. 11   Kristus är uppstånden — och församlingen svarar Ja, han är sannerligen uppstånden!

 

 

 

God fortsättning på det nya året

En god fortsättning på det nya året och fortsatt så varje vecka hälsar Uppsala missionsförsamling sina medlemmar och vänner med att varje vecka publicera Veckans bibelmeditation. Lite längre ned på denna första hemsida finns årets första inlägg, som precis som tidigare skrivs av pastor Arne Carlsson för församlingens räkning. Så har skett sedan 2009 och under Arkiv-menyn högst upp på denna sida kan du finna alla införda texter, meditation och bön över någon av veckans texter.

Välkommen att besöka vår hemsida med en aktuell bibelmeditation varje vecka under det kommande året. 

Julmarknad i Flottsundskyrkan

Lördag 26 november kl. 10.30 – 13.00

Julmarknad i Flottsund

Julmarknad i Flottsund

Julmarknaden i Flottsundskyrkan är en populär årlig händelse för både unga och gamla. Förbe­redelserna har inletts i god tid.

– Vi är en liten grupp om sex personer som gått ut i skogen och plockat lingonris och blå­bärsris. Jag gör stommar för kransarna och så träffas vi några gånger då vi binder kransarna. Varje år blir det omkring sextio kransar, berät­tar Karin Hemming Karlsson.

Välkomna som vanligt på lördag morgon före första advent!

Nyfiken på…

Nyfiken på …  är rubriken för öppna kvällar om kristen tro;  
nu närmast den 25 oktober – om församlingen och den 1 november – om att vara med i en samtalsgrupp om vardagens andlighet och att be tillsam­mans.

Om församlingen
Vi samtalar om tro, dop, nattvard och medlemskap

Om att vara med i en samtalsgrupp – 
Om att samtala om vardagens andlighet och att be tillsam­mans

Vi träffas kl. 19.00 ­– 20.30 och delar redskap och idéer för att få vårt andliga liv att fungera i allt det som är att vara människa. Vi lär oss att be tillsammans och att dela våra livserfarenhet­er med varandra. Om intresse finns kan vi fortsätta att träffas och samtala vidare för att få fler nyfikna frågor bearbetade och kanske be­svarade.

Lasse Vallmoss

Glöm inte bort Kyrkoavgiften!

Den 31:a oktober är sista dagen för anmälan av Kyrkoavgift för 2017. Blankett för anmälan finns i kyrkan och på Equmenias hemsida. Glöm inte bort att fylla i Uppsala Missionskyrka som din hemförsamling!

68% av avgiften går till Församlingen, 19% går till församlingsutveckling i Equmenia och 10% går till Pionjärsatsningar. Bara fantastiska saker! Det bästa av allt? Du märker inte ens att du ger, eftersom det går via skattsedeln.

Kyrkoavgiften är ett extra bra sätt att ge på, därför att den gör det lättare för församlingen att planera och satsa framåt, då man i förväg kan räkna ut ungefär hur mycket pengar vi kommer att få in. Din avgift går till att betala för ungdomsledare, pastorer, extra många färgkopior och den diakonala verksamheten.

Välkommen att ge ditt bidrag till Uppsala Missionskyrka via Kyrkoavgiften!

Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.

2 Korinthierbrevet 9:7

(Den skarpögde har kanske sett att det fattas 3%. Dessa går till Skattemyndigheten som en administrativ avgift.)

Missionskyrkans nya hemsida är här

I dagarna har Missionskyrkan nya hemsida tagits i bruk på samma adress som förr, www.uppsalamissionskyrka.se . Presentationssidan är ny och fräsch men samtidigt lätt att känna igen. Panoramabilden av kyrksalen fångar blicken. De välkända klickbara menyerna är desamma som tidigare. Här finner man huvuddelen av all den information som församlingen vill förmedla.

Invid bilden av Missionskyrkans kampanil har fyra huvudgrenar av församlingens verksamhet, Församlingen, Barn & Ungdom, Kultur och Musik,  fått eget utrymme för blänkare. Tanken är att dessa ska hållas aktuella och uppdaterade. Den information som du just nu läser har du hittat under en av dessa rubriker, nämligen Församlingen.

Veckans bibelmeditation har samma framskjutna plats som tidigare invid Olof Hellströms relief Att födas på nytt. Samtliga bibelmeditationer har under en lång följd av år skrivits av pastor Arne Carlsson och finns att läsa under menyn Arkiv

Till höger finns Kalendern, som ständigt skall hållas aktuell och uppdaterad, samt Nyheter. Formen är ny men har en lättläst design.


Varför en ny hemsida?
Den hemsida som vi nu lämnar är tio år gammal och har fungerat väl under den här tiden. Dess utformning har i viss mån styrt den nya sidans design.

Under hösten 2015 drabbades kyrkans hem­sida av intrång och leverantören stängde därför ned den. När den åter öppnades var tecknen å, ä och ö ersatta med störande och oläsbara kru­melurer, vilket ledde till en hel del reparation­er. För att undvika liknande tråkigheter i fram­tiden fick vi då rådet att låta bygga en ny hemsida på en säkrare plattform.

Vid ett möte erbjöd sig en grupp datakunniga personer, Gabriella Hammarin, Magnus Lund­berg och Ored Oredsson, att åta sig uppdraget att forma en ny lätthanterlig hemsida, grafiskt tilltalande och mera robust att stå emot intrång. Att hela projektet på så sätt skulle kunna hållas internt med för oss kända personer med enga­gemang, god kunskap och färdighet kändes mycket värdefullt.

Viktigt var att kunna integrera det boknings­system som Konferens & Kafé använder. Sty­relse och ekonomiutskott ställde sig bakom denna lösning. Gabriella, Magnus och Ored har lovat att driva projektets fortsatta utveckling under minst två framåt.

Idag kan vi med glädje berätta att försam­lingens nya hemsida har öppnats.

Ta dig tid att undersöka den nya hemsidans mångsidiga innehåll, smidiga lösningar och en ständigt uppdaterat kalender. 

Göran Almlöf ansvarig utgivare