Stillhet och eftertanke

Stillhet och eftertanke

Nere under jord i Missionskyrkan öppnar sig Kryptan, en tyst och lugn plats att dra sig un­dan till för stillhet och eftertanke.

I Kryptan samlas vi för lunchmeditation tisdagar kl. 12. Meditationen har utvecklats och är nu mer vägledd men innehåller precis som föregående terminer delar av tystnad.

Onsdagar 11.30 inbjuder vi till Bön med fräl­sarkransen också det i Kryptan. Frälsarkransens pärlor används som ett verktyg för bönen. Vid de olika pärlorna stannar vi upp vid olika delar av våra liv och vår tro. Välkommen ned till Kryptan för en stund i stillhet.  

Karolina Berneheim, Ann-Louice Norqvist

Sinnesrogudstjänst

Under hösten inbjuds Du vid tre tillfällen till sinnesrogudstjänst med nattvard som diakon

Magda Hane leder tillsammans med försam­lingens pastorer. Varje gudstjänst har ett tema enligt tolvstegsprogrammet. Samlingen börjar med fika kl. 18.00 och övergår i gudstjänst. Välkommen onsdagarna den 4 oktober, 1 no­vember och 6 december.

Ann-Britt Samuelsson

Stilla söndag i höstmörkret

Du inbjuds till stillhet, gudstjänst och kravlöst skapande – tillsammans i tystnad, lyssnande och delande. En dag att varva ner, vila och fylla på.

Vi möts den 19 november kl 9.15 – 15.00. Samling vid brasan – enkelt fika. Vi firar gudstjänst tillsammans med församlingen – därefter tyst lunch.

Eftermiddagen leder oss Pers Karin Skogar, diplomerad uttryckande konstterapeut, i krav­löst skapande att dela i färg och form.

Anmälan före 14 november till Birgitta Andersson 076-83 84 019. Självkostnadspris.

 

 

Se, vi går upp till Jerusalem

Vi har kommit en bit in i fastetiden. Gudstjänsterna har präglats av berättelser som för oss mot påskveckans drama. Längre ned på denna sida har du kunnat följa några av texterna i Veckans bibelmeditation, kommenterade av pastor Arne Carlsson.

Från Fastlagssöndagens tema Kärlekens väg, vidare över Prövningens stund och Den kämpande tron närmar vi oss påskveckan.

I väntan på påskens gudstjänster i  Missionskyrkan finns här en möjlighet att läsa påskens texter och reflektera över dem — precis som du kan göra inför varje söndag under kyrkoåret. När du vill söka dig tillbaka i texterna, finner du dem alla under menyn Arkiv överst på denna sida. 

Välkommen till Missionskyrkan och påskens gudstjänster:

Skärtorsdag kl. 19  Nattvarden — måltiden — den första och den sista

Långfredag kl. 11   Korset — texterna läses och tolkas i orgelns dramatiska musik 

Påskdagen kl. 11   Kristus är uppstånden — och församlingen svarar Ja, han är sannerligen uppstånden!

 

 

 

God fortsättning på det nya året

En god fortsättning på det nya året och fortsatt så varje vecka hälsar Uppsala missionsförsamling sina medlemmar och vänner med att varje vecka publicera Veckans bibelmeditation. Lite längre ned på denna första hemsida finns årets första inlägg, som precis som tidigare skrivs av pastor Arne Carlsson för församlingens räkning. Så har skett sedan 2009 och under Arkiv-menyn högst upp på denna sida kan du finna alla införda texter, meditation och bön över någon av veckans texter.

Välkommen att besöka vår hemsida med en aktuell bibelmeditation varje vecka under det kommande året. 

Julmarknad i Flottsundskyrkan

Lördag 26 november kl. 10.30 – 13.00

Julmarknad i Flottsund

Julmarknad i Flottsund

Julmarknaden i Flottsundskyrkan är en populär årlig händelse för både unga och gamla. Förbe­redelserna har inletts i god tid.

– Vi är en liten grupp om sex personer som gått ut i skogen och plockat lingonris och blå­bärsris. Jag gör stommar för kransarna och så träffas vi några gånger då vi binder kransarna. Varje år blir det omkring sextio kransar, berät­tar Karin Hemming Karlsson.

Välkomna som vanligt på lördag morgon före första advent!

Nyfiken på…

Nyfiken på …  är rubriken för öppna kvällar om kristen tro;  
nu närmast den 25 oktober – om församlingen och den 1 november – om att vara med i en samtalsgrupp om vardagens andlighet och att be tillsam­mans.

Om församlingen
Vi samtalar om tro, dop, nattvard och medlemskap

Om att vara med i en samtalsgrupp – 
Om att samtala om vardagens andlighet och att be tillsam­mans

Vi träffas kl. 19.00 ­– 20.30 och delar redskap och idéer för att få vårt andliga liv att fungera i allt det som är att vara människa. Vi lär oss att be tillsammans och att dela våra livserfarenhet­er med varandra. Om intresse finns kan vi fortsätta att träffas och samtala vidare för att få fler nyfikna frågor bearbetade och kanske be­svarade.

Lasse Vallmoss

Glöm inte bort Kyrkoavgiften!

Den 31:a oktober är sista dagen för anmälan av Kyrkoavgift för 2017. Blankett för anmälan finns i kyrkan och på Equmenias hemsida. Glöm inte bort att fylla i Uppsala Missionskyrka som din hemförsamling!

68% av avgiften går till Församlingen, 19% går till församlingsutveckling i Equmenia och 10% går till Pionjärsatsningar. Bara fantastiska saker! Det bästa av allt? Du märker inte ens att du ger, eftersom det går via skattsedeln.

Kyrkoavgiften är ett extra bra sätt att ge på, därför att den gör det lättare för församlingen att planera och satsa framåt, då man i förväg kan räkna ut ungefär hur mycket pengar vi kommer att få in. Din avgift går till att betala för ungdomsledare, pastorer, extra många färgkopior och den diakonala verksamheten.

Välkommen att ge ditt bidrag till Uppsala Missionskyrka via Kyrkoavgiften!

Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.

2 Korinthierbrevet 9:7

(Den skarpögde har kanske sett att det fattas 3%. Dessa går till Skattemyndigheten som en administrativ avgift.)

Missionskyrkans nya hemsida är här

I dagarna har Missionskyrkan nya hemsida tagits i bruk på samma adress som förr, www.uppsalamissionskyrka.se . Presentationssidan är ny och fräsch men samtidigt lätt att känna igen. Panoramabilden av kyrksalen fångar blicken. De välkända klickbara menyerna är desamma som tidigare. Här finner man huvuddelen av all den information som församlingen vill förmedla.

Invid bilden av Missionskyrkans kampanil har fyra huvudgrenar av församlingens verksamhet, Församlingen, Barn & Ungdom, Kultur och Musik,  fått eget utrymme för blänkare. Tanken är att dessa ska hållas aktuella och uppdaterade. Den information som du just nu läser har du hittat under en av dessa rubriker, nämligen Församlingen.

Veckans bibelmeditation har samma framskjutna plats som tidigare invid Olof Hellströms relief Att födas på nytt. Samtliga bibelmeditationer har under en lång följd av år skrivits av pastor Arne Carlsson och finns att läsa under menyn Arkiv

Till höger finns Kalendern, som ständigt skall hållas aktuell och uppdaterad, samt Nyheter. Formen är ny men har en lättläst design.


Varför en ny hemsida?
Den hemsida som vi nu lämnar är tio år gammal och har fungerat väl under den här tiden. Dess utformning har i viss mån styrt den nya sidans design.

Under hösten 2015 drabbades kyrkans hem­sida av intrång och leverantören stängde därför ned den. När den åter öppnades var tecknen å, ä och ö ersatta med störande och oläsbara kru­melurer, vilket ledde till en hel del reparation­er. För att undvika liknande tråkigheter i fram­tiden fick vi då rådet att låta bygga en ny hemsida på en säkrare plattform.

Vid ett möte erbjöd sig en grupp datakunniga personer, Gabriella Hammarin, Magnus Lund­berg och Ored Oredsson, att åta sig uppdraget att forma en ny lätthanterlig hemsida, grafiskt tilltalande och mera robust att stå emot intrång. Att hela projektet på så sätt skulle kunna hållas internt med för oss kända personer med enga­gemang, god kunskap och färdighet kändes mycket värdefullt.

Viktigt var att kunna integrera det boknings­system som Konferens & Kafé använder. Sty­relse och ekonomiutskott ställde sig bakom denna lösning. Gabriella, Magnus och Ored har lovat att driva projektets fortsatta utveckling under minst två framåt.

Idag kan vi med glädje berätta att försam­lingens nya hemsida har öppnats.

Ta dig tid att undersöka den nya hemsidans mångsidiga innehåll, smidiga lösningar och en ständigt uppdaterat kalender. 

Göran Almlöf ansvarig utgivare