Gabriel Faurés Requiem på Alla helgons dag


Lördag 4 november kl 18 
 
Alla helgons dag uppmärksammas i Missionskyrkan med ett framförande av Gabriel Faurés älskade körverk Requiem.

Musiken har en ljus ton där Fauré lägger tyngdpunkten vid att mildra sorgen och att lysa frid över de döda.

 Faurés musik framförs av 80 körsångare, instrumentalister och solister.

Medverkande: Kyrkokören. Pro Musica, Västerås. Martha Jacobsson, sopran, Gunnar Sundberg, tenor. Pontus Leitz, orgel. Kammarensemble. Markus Jonsson, dirigent.

Inträde: 150 kronor (barn och studerande gratis).
Förköp i Missionskyrkans kafé 

 

 

 

 

 

 

Kom med och sjung!

 

I Missionskyrkan finns många möjligheter att sjunga tillsammans med andra sångglada i  olika åldrar och med olika inriktning och repertoarval under ledning av inspirerande ledare. Några grupper är kända sedan tidigare, men projektkören Missionskyrkans Vokalensemble är ett spännande nytillskott under ledning av vår församlingsmusiker Markus Jonsson.

Läs mera på vår hemsida!
Ta kontakt – men framför allt:
Välkommen till våra körer!


Barn och drama (6 – 9 år), onsdagar

Ledare:
Gunnar Axelson Fisk och Donald Wieselgren

M.o.D. – scenisk kör (17 – 26 år), torsdagar
Ledare: Gunnar Axelson Fisk

Sångkören, tisdagar
Ledare: Margareta Ljungdahl

Kyrkokören, tisdagar 
Dirigent: Markus Jonsson

Missionskyrkans Vokalensemble – projektkör
Dirigent: Markus Jonsson

 Markus Jonsson Församlingsmusiker Tel. 018-10 00 32 es.ak1508496631ryksn1508496631oissi1508496631malas1508496631ppu@n1508496631ossno1508496631j.suk1508496631ram1508496631

 

 

 

Välkommen att sjunga i våra körer!

Kom med och sjung!I Missionskyrkan finns många möjligheter att sjunga tillsammans med andra sångglada i olika åldrar och med olika inriktning och reper­toarval under ledning av inspirerande ledare.

Några grupper är kända sedan tidigare, men projektkören Missionskyrkans Vokalensemble är ett spännande nytillskott under ledning av vår församlings­musiker Markus Jonsson.

Ta kontakt – men framför allt: Välkommen till våra körer!

 

Barn och drama (6 – 9 år), onsdagar
Ledare: Gunnar Axelson Fisk och Donald Wieselgren

M.o.D. – scenisk kör (17-26 år), torsdagar
Ledare: Gunnar Axelson Fisk

Sångkören, tisdagar
Ledare: Margareta Ljungdahl

Kyrkokören, tisdagar (Obs! Ändrad dag)
Dirigent: Markus Jonsson

Missionskyrkans Vokalensemble – projektkör
Dirigent: Markus Jonsson

Markus Jonsson
Församlingsmusiker. Tel. 018-10 00 32
markus.jonsson(@)uppsalamissionskyrka.se

Markus Jonsson — vår nye församlingsmusiker

Markus Jonsson från Norrköping är Uppsala Missionsförsamlings nya församlingsmusiker med uppdrag att leda kyrkokören och spela orgel. Han är dirigent och organist, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Musikhögskolan i Piteå.

I juni 2017 avslutar Markus sin pastoral-teologiska utbildning för kyrkomusiker vid Svenska Kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala, något som leder till organistexamen.

Markus Jonsson avlade 2013 konstnärlig masterexamen i musik med inriktning dirigering vid Luleå tekniska universitet, dvs. Musikhögskolan i Piteå.

Markus är även dirigent för kören Pro Musica i Västerås och åtar sig frilansuppdrag som dirigent och organist.

 

 

Flygelinsamlingen tar fart!

Det har nu börj at komma in pengar för att fi­nansiera inköp av ny flygel. Till de 150 000 kronor som sedan tidigare finns i en instru­mentfond kan nu läggas ett privat bidrag på 50 000 kr och ytterligare 15 000 kr som samlats in sedan insamlingen startade i slutet av våren.

Musikrådet arbetar nu med att söka ekonomiskt stöd bland dem utanför församlingen som an­vänder kyrkan för musikframträdanden och konserter. Utöver detta planeras konserter under våren med särskilt fokus på flygelin­samlingen.

Planerna på en invigningskonsert av ny flygel i september 2017 ligger fast men det förutsätter att vi är många som bidrar eko­nomiskt. Alla bidrag, små såväl som stora, är väl­komna. Ta gärna några exemplar av den folder som finns på kyrktorget och dela ut till vänner och bekanta! 

Bertil Teodorsson