Hopp för Israel och Palestina?

Lördag 10 mars 10.00 – 17.00

Hopp för Israel och Palestina?

En dag för utbildning och samtal

 

10.00 Hoppet i ljuset av alfa och omega

Andakt med hjälp av Teilhard de Chardin.
Pastor Torbjörn Bådagård, församlingsföreståndare, Uppsala Missionsförsamling

 

10.25 Nästa år i Jerusalem – om sionismen

Bernt Jonsson, frilansjournalist

 

11.10 Apartheid – vad säger folkrätten?

Anna Karin Hammar, präst och teolog

 

11.55 Intryck från resor med Sabeel Jerusalem

Svenska deltagare om sina erfarenheter

 

12:30 Lunch på stan

 

13.45 Palestinsk befrielseteologi

Olle Kristenson – direktor, ekumenisk teologi, Sveriges Kristna Råd – refererar och analyserar Naim Ateeks senaste bok A Palestinian Theology of Liberation. The Bible, Justice and the Palestine-Israel conflict

 

14.30 Aktuella frågor

Kenneth Kimming, moderator, ordförande i Sabeels vänner, Sverige

 

Arrangörer:
Uppsala Missionsförsamling, Palestinavänner i Uppsala, Kairos Palestina – Sverige och Sabeels vänner, Sverige.

 

15:00 -16:30 Sabeels årsmöte

Välkomna, Torbjörn och Eva Bådagård!

Det senaste församlingsmötet beslöt att som pastor och försam­lingsföreståndare kalla Torbjörn Bådagård, Li­dingö, samt som diakon Eva Bådagård, också Lidingö. Båda har bejakat församlingens kal­lelse och har nu tillträtt respektive tjänster den 1 januari 2018. 

Vi hälsar dem båda varmt välkomna till Upp­sala Missionsförsamling!

Vid gudstjänsten den 21 januari sker installat­ion av Torbjörn och Eva Bå­da­gård.
Medverkande: Jenny Do­bers, reg. kyrkole­dare, Ka­rolina Berne­heim.  Kyrkokören sjunger under Mar­kus Jonssons ledning.

Kjell-Åke Nordquist, ordförande

Händer överallt

Händer överallt

”Händerna var överallt. Jag stelnade till och stod sedan kvar med skammen.”

Det händer överallt – att människor blir utsatta av andra för
◾sexuella övergrepp
◾sexuella trakasserier
◾sexuellt våld

Uppsala Missionsförsamling och vår Equmeniaförening vill vara en profetisk röst i samhället. Det betyder att vi vill höja en kritisk och granskande röst mot dem som har makten. Det gäller makthavare på alla nivåer. De som gör sig skyldiga till övergrepp har ofta en maktposition i relation till sitt offer och sådana övergrepp sker ofta inom befintliga relationer där band och beroendeställningar komplicerar situationen ytterligare.

Vi bjuder in er som vill dela berättelser och som vill fortsätta ett samtal om detta under våren. Det handlar om egna erfarenheter men också om sådant vi sett och själva gjort.

Hela texten finns att läsa HÄR!