Det är advent!

Ett nådens år — under detta tema firar Uppsala missionsförsamling ingången i det nya kyrkoåret. Fyra adventssöndagar då vi tänder Rättvisans ljus, Rättfärdighetens ljus, Fredens ljus och Fridens ljus — Glädjens fyra ljus som symboler för Gudsrikestankens fyra stöttepelare.

Välkommen att fira julmånaden i vår kyrka med gudstjänster, sång och musik och fr o m Annandagen t o m Nyårsafton det vi kallar Julöppet hus med gemenskap kring julbordet, sång och musik, underhållning…

Den första adventssöndagens gudstjänst innehöll de kända psalmerna, i år med orgel och en mängd instrumenter, körsång och ett nära nog fullsatt kyrkorum.

Här följer pastor Karolina Berneheims
Predikan på första söndagen i advent 3 december 2017
i Uppsala Missionskyrka 
                                                          

Tema

Ett nådens år

Bön ur evangelieboken

Nådens Gud, du som kommer till oss i Jesus Kristus, vapenlös men starkare än världens makter, hjälp oss att under detta nya kyrkoår ta emot dig i våra liv och i vår församling. Låt ditt Ord och dina sakrament ge oss ny kraft och glädje. I Jesu namn. Amen.

Evangelietext                  Matteus 21:1-9

När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oliveberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet vid ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till Dotter Sion, Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som gick efter, ropade: ”Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Församlingssång 105 Hosianna Davids son!

Utläggning

Från Öster
kommer han, den enkla mannen och hans anhängare, flera fiskare och många från landsbygden. Det är på ett sätt en löjlig procession. Ingen kung kommer på en åsna, men han tas emot som kung.

Palmblad, mantlar och jubelrop. DAVIDS SON! Vår kung. Kungen som kommer med fred. Befriaren. Honom som vi har väntat på.

Från Väster
rider en annan man in i staden, inför påsk. Den romerske ståthållaren i Judéen; Pontius Pilatus, hade troligen sitt säte i Caesarea vid Medelhavets kust men vid större judiska högtider var han tvungen att bege sig till Jerusalem för att demonstrera romarrikets makt och hålla ställningarna. Det var ett svårt folk att kontrollera och särskilt kring påsk när de firade befrielsen från en annan förtryckande makt. Den judiska påsken firas till minne av befrielsen från slaveriet i Egypten då de med Guds hjälp blev fria och påminnelsen om detta gjorde dem extra uppstudsiga. Pilatus behövde vara på plats. Kanske motvilligt…

Häst och åsna                   
Medan Jesus rider in på ödmjukhetens symbol, åsnan. Så kommer Pilatus och hans män på fina hästar. Jag tänker mig att det dammar kring hovarna. Det blänker om guldörnarna, fanorna vajar i vinden och de sträcker upp sig i sina blanka rustningar. Mäktiga män. Män tränade för strid. Säkert imponerande. Män vana att bli åtlydda men också att lyda den egna överheten. Pilatus var pressad att hålla ordning. Han behövde demonstrera sin makt och visa tydligt vem som bestämmer.

 
Motsatserna

Två processioner.
Två diametralt olika makthavare.

Två riken.
Det militära och det fredliga riket, Guds rike.

Kan de ha pågått samtidigt? Processionerna? Ja, men vi kan inte veta.

Fick människor välja vem de skulle se eller kunde de råka se båda?

Kanske fanns det Jerusalembor som både fick se mannen från provinserna, med de enkla lärjungarna, han som blev arg över att templet användes för handel när det var ämnat för bön. Han som helade och botade människor. Han som predikade fred och försoning. Han som själv var hotad av både religiös och militär överhet.

Och som med både bävan och förundran såg krigarna komma in i staden?

Jublade de för Pilatus? Kanske vågade de inte annat.

Vi vet i alla fall att de jublade för Jesus

Att de såg profetian om fredens kung, befriaren, slå in.

Som vi läste ur Sakarja, en redan då 400 eller 500 år gammal text, som är en del av den hebreiska bibeln.

Se din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst.

Så säger guds röst, i Sakarja; Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken. Och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.

Hästen är en parallell till stridsvagnen. Krigaren kom till häst.

Jesus hade ingen häst. Men en lånad åsna och ett föl, det måste ha gått i maklig takt, det där intåget i Jerusalem.

Och de ropade: Hosianna Davids son! Han är här nu!

Det här var människor vars liv och städer och byar plågats av krig, våld och ockupationens förtryck, hela deras historia är präglad av krig och våld. De firade befrielsen från Egypten. De hade för länge sen nått det förlovade landet – men flöt det verkligen av mjölk honung?

De väntade på nästa befrielse och när de såg honom jublade de.

Två processioner.
Vilken av dem går vi till mötes?

Två diametralt olika makthavare.
Vilken av dem hyllar vi?

Två riken.
Det militära riket.
Och Guds fredsrike.

 

Vad innebär det att ta del av Guds rike?

Guds rike – som skall komma.

Guds rike – som kyrkan är en del av, som vi försöker baka in i världen, som en surdeg, genom att vara Kristi kropp på jorden.

Ett rike som predikar fred, försoning, som erbjuder förlåtelse och nystart, som erbjuder tillhörighet till Gud själv och evigt liv. En plats där man håller ödmjukhet och godhet högt och skyr krig och förtryck, där man månar om de allra mest utsatta, som i Bibelns böcker sammanfattas som – änkan, invandraren och den faderlöse. De som står utan skyddsnät. Ett rike som predikar nåd och som förklarar att Jesus ber människor komma till honom med sina bördor, för att lägga av sig dem, inte komma till honom och få tyngre ok att bära.

När Jesus vandrar in i våra liv är det med befrielse, kärlek och hopp.


Avslutning

Nu finns vi i adventstid. Ankomstens tid.

Jesus Kristus är här.

Öppna ditt hjärta för honom och för hans fredliga rike.

Bön

Vi vill ta emot dig.
Vi vill följa dig.
Vi vill gå på fredens väg.
Vi vill dela hoppets budskap.
Vi vill leva i kärlek, till Dig Gud, till vår nästa och till oss själva.
Amen.

 

Fakta

Matteusevangeliet dateras till sent 80- eller tidigt 90-tal efter Kristus och fanns i den tidigkristna rörelsen som särskilts sig från den judiska traditionen. Retoriken mot judarna, det egna ursprunget, Jesu ursprung, är stundtals hård och detta har använts av kyrkan i antisemitiska syften. En beklaglig del av bibeltolkningen genom historien.

Sakarja – första och andra Sakarja, kap 1 – 8 skrivet av den historiske Sakarja som började sin verksamhet på 520-talet före Kristus och sedan tror man att del två och tre skrivits senare av andra men i Sakarjas anda och stil. Men denna text är då 400 – 500 år gammal när Jesus rider in i Jerusalem på åsnan och man menar att profetian går i uppfyllelse.

Pontius Pilatus (latin: Pontius Pilatus, även kallad Ponna, grekiska: Πόντιος Πιλᾶτος) var en romersk prefekt och ståthållare i den romerska provinsen Judéen mellan åren 26 och 36 efter Kristus under kejsar Tiberius.

Pesach den judiska påsken, det osyrade brödets högtid, firades till minne av exodus, uttåget ur Egypten. Då grep Gud in och befriade sitt folk och såg sedan till att de fick nå det förlovade landet och gav det åt dem. För denna högtid samlades många i Jerusalem.

Hosianna hebreiska, egentlig betydelse ‘Herre, hjälp!’. Religiöst jubelrop: välsignad!

Karolina Berneheim
Pastor i Uppsala Missionskyrka
es.ak1519496050ryksn1519496050oissi1519496050malas1519496050ppu@a1519496050nilor1519496050akrot1519496050sap1519496050
018-10 00 81