Flykting- & Integrationsarbete

Nya flyktingar och asylsökande kommer till Sverige och Uppsala. Uppsala Missionsför­samling är tillsammans med Österledskyrkan huvudman för NybyVision, som har ett omfat­tande arbete med inriktning på integration och arbetsliv. I det arbetet finns Uppsala Missions­församling med i samverkan och med volontär­insatser.

Med integrationsprojektet Välkommen hit! vill Uppsala Missionsförsamling vara med och komplettera kommunens ansvar för den här målgruppen genom språkträning och social gemenskap. Glädjande är att vi har ett 30-tal volontärer som anmält intresse att arbeta i projektet.

 

Välkommen hit igen!

Missionskyrkans språkkafé med språkunder­visning, fika och idrottsaktiviteter i sporthallen har varje måndagseftermiddag under hela vårterminen 2016 samlat ett femtontal unga ensamkommande pojkar och ungefär lika många volontärer.

Avslutningen var förlagd till Ene­bygården. Där fick unga afghanska pojkar och något äldre svenska volontärer under två dagar njuta av den begynnande sommaren och den vackra naturen. Där erbjöds grillkväll med massor av korv nere vid stran­den, en vandring till Wiiks slott med lunch nere vid badplatsen, kallbad och simning av olika slag vid Enebygårdens brygga, brännboll på fotbollsplanen och gemensam matlagning och disk – allt i mycket god anda. Mycket positivt för oss alla!

Nu har en ny termin börjat. Vid uppstarten beslöts att tills vidare köra på ungefär som tidigare. Behovet av stödundervisning är fort­satt stort vare sig det blir i form av läxhjälp eller sker på annat sätt. Tyvärr är motionshallen upptagen både före och efter lektionerna så i höst blir det ingen idrott. Annars som vanligt – språkundervisning och fika!