Kalender

Jan
25
tor
Agenda 2030: Försoning som politik
Jan 25 kl. 19:00

Hur blir fredsavtal stabila, när parterna länge bekämpat varandra med lidande, hat och död som följd? Professor Kjell-Åke Nordqvist är forskare med fred och mänskliga rättigheter på sin repertoar. Han har även praktiska erfarenheter av medlingsinsatser i bl a Östtimor och Colombia och presenterar sina slutsatser om vad som behövs för en ”politisk
försoning” i syfte att bygga fred och rättvisa. (mål 16)

Feb
8
tor
AGENDA 2030: Ingen fattigdom 2030 – bara en dröm?
Feb 8 kl. 19:00

Enligt millenniemålen skulle antalet fattiga halveras fram till år 2000, och målet nåddes! Nu har ribban höjts till ingen fattigdom. Fantastiskt! Eller är det bara vackra men tomma ord i globaliseringens tid? Daniel Suhonen, känd debattör och chef för den fackliga tankesmedjan Katalys, diskuterar vad som behöver göras för att målet ska kunna förverkligas. (mål 1)

Feb
22
tor
AGENDA 2030: Orsaker till fred
Feb 22 kl. 19:00

De flesta av världens väpnade konflikter de senaste decennierna har ägt rum i Afrika. Dock finns det en fredens zon: Botswana, Malawi och Zambia, trots att de omges av sju länder, som präglats av många konflikter. Johan Brosché är något så ovanligt som en fredsforskare, som forskar om varför det är fred; de flesta forskar om krigets orsaker. Om det går att frilägga fredens orsaker, ökar också chansen att förhindra nya väpnade konflikter. (mål 16)

Mar
10
lör
Hopp för Israel och Palestina?
Mar 10 kl. 10:00 – 16:30

Lördag 10 mars 10.00 – 17.00

Hopp för Israel och Palestina?

En dag för utbildning och samtal

 

10.00 Hoppet i ljuset av alfa och omega

Andakt med hjälp av Teilhard de Chardin.
Pastor Torbjörn Bådagård, församlingsföreståndare, Uppsala Missionsförsamling

 

10.25 Nästa år i Jerusalem – om sionismen

Bernt Jonsson, frilansjournalist

 

11.10 Apartheid – vad säger folkrätten?

Anna Karin Hammar, präst och teolog

 

11.55 Intryck från resor med Sabeel Jerusalem

Svenska deltagare om sina erfarenheter

 

12:30 Lunch på stan

 

13.45 Palestinsk befrielseteologi

Olle Kristenson – direktor, ekumenisk teologi, Sveriges Kristna Råd – refererar och analyserar Naim Ateeks senaste bok A Palestinian Theology of Liberation. The Bible, Justice and the Palestine-Israel conflict

 

14.30 Aktuella frågor

Kenneth Kimming, moderator, ordförande i Sabeels vänner, Sverige

 

Arrangörer:
Uppsala Missionsförsamling, Palestinavänner i Uppsala, Kairos Palestina – Sverige och Sabeels vänner, Sverige.

 

15:00 -16:30 Sabeels årsmöte