Kalender

Jan
24
ons
Rum för Tro och Tvivel: Vad skall jag göra för att räddas? (Apg 16:30)
Jan 24 kl. 13:30 – 15:00
Jan
31
ons
Rum för Tro och Tvivel: Kan vi få reda på vad det är för ny lära du förkunnar? (Apg 17:19)
Jan 31 kl. 13:30 – 15:00
Feb
5
mån
Teologisoffan: Skapelsen, lagen och politiken
Feb 5 kl. 19:00

Skillnaden mellan lag och evangelium har varit viktig i luthersk etik. Etiken ses förankrad i skapelsen; evangeliet ger då inte någon etisk vägledning. Konsekvensen har blivit en politisk etik som är uddlös och saknar resurser för samhällskritik. Hur kan en rimligare form av luthersk etik utformas idag? Kan kristologin bidra till en mer radikal politisk etik?

Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, har lett ett forskningsprojekt om luthersk teologi och etik. Som en del av detta har han skrivit boken Tro, moral och uddlös politik.

Feb
7
ons
Rum för Tro och Tvivel: (Apg 19:8)
Feb 7 kl. 13:30 – 15:00

I synagogan talade Paulus under tre månader öppet och fritt och sökte övertyga
dem om Guds rike. (Apg 19:8)
Ons 7 feb 13.30 – 15.00
Kap 18 och 19

Feb
14
ons
Rum för Tro och Tvivel: (Apg 21:28)
Feb 14 kl. 13:30 – 15:00

Här är mannen som överallt sprider en lära som riktar sig mot vårt folk och vår lag
och denna plats. (Apg 21:28)
Ons 14 feb 13.30 – 15.00
Kap 20 och 21

Feb
19
mån
Teologisoffan: Luther och livspusslet
Feb 19 kl. 19:00

Livspusslandets vardag väcker många frågor om vad som är viktigt i livet. I luthersk
teologi fäster tanken om människans kallelse uppmärksamhet på mening, arbete och liv. Vad händer när livspussel och kallelse ställs i dialog med varandra? Vilka är
utmaningarna? Vad finns att upptäcka? Cecilia Nahnfeldt, teol dr, docent i
genusvetenskap och forskningschef vid Svenska kyrkans rikskansli i Uppsala.

Feb
21
ons
Rum för Tro och Tvivel: (Apg 23:6)
Feb 21 kl. 13:30 – 15:00

Mina bröder, jag är farisé och mina fäder var fariséer. (Apg 23:6)
Ons 21 feb 13.30 – 15.00
Kap 22 och 23

Feb
28
ons
Rum för Tro och Tvivel: (Apg 25:12)
Feb 28 kl. 13:30 – 15:00

Du har vädjat till kejsaren, till kejsaren skall du fara. (Apg 25:12)
Ons 28 feb 13.30 – 15.00
Kap 24 och 25

Mar
5
mån
Teologisoffan: Trasig och hel på samma gång?
Mar 5 kl. 19:00

Thomas Ekstrand, docent och lektor i systematisk teologi med
livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet, om rättfärdiggörelse genom tro i
luthersk tradition. Vad innebär talet om den i dag? Vilken människosyn vilar den på?
Har den en koppling till folkkyrkotanken?

Mar
7
ons
Rum för Tro och Tvivel: (Apg 26:24)
Mar 7 kl. 13:30 – 15:00

Du yrar Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. (Apg 26:24)
Ons 7 mars 13.30 – 15.00
Kap 26