Kalender

Apr
22
sön
Gudstjänst. 4:e söndagen i påsktiden – Vägen till livet.
Apr 22 kl. 11:00

Lillemor Brånn, Eva Bådagård, NybyVision och diakonirådet. Kerstin Geurtsen.

Apr
29
sön
Gudstjänst. 5:e söndagen i påsktiden – Att växa i tro.
Apr 29 kl. 11:00

Karolina Berneheim, Gunnar Axelsson – Fisk, GOVE Gunno Palmquist, Sten Källman.

Maj
6
sön
Gudstjänst. Bönsöndagen – Bönen.
Maj 6 kl. 11:00

Cia Wadstein, Karolina Berneheim, Ungdomskör från Kenya, Jan Blomgren.

Maj
13
sön
Nattvardsgudstjänst Söndagen före pingst – Hjälparen kommer.
Maj 13 kl. 11:00

Torbjörn Bådagård, Eva Bådagård.

Maj
20
sön
Gudstjänst. Pingstdagen – Den heliga Anden.
Maj 20 kl. 11:00

Torbjörn Bådagård. Musikgudstjänst med M.o.D, Barnkören, Sångkören och Kyrkokören, Markus Jonsson. Den heliga Ande.

Maj
27
sön
Musikgudstjänst – Heliga trefaldighets dag – Gud – Fader, Son och Ande.
Maj 27 kl. 11:00

Församlingens körer. Markus Jonsson, dirigent

Karolina Berneheim, Birgitta Andersson.