Kalender

Jun
25
sön
Gudstjänst, 6:e sönd efter trefaldighet: Efterföljelse
Jun 25 kl. 11:00

Gudstjänst med Ann-Britt Samuelsson

Jul
2
sön
Gudstjänst med nattvard, 3:e söndagen efter trefaldighet: Förlorad och återfunnen.
Jul 2 kl. 11:00

Ann-Britt Samuelsson.

Aug
6
sön
Gudstjänst, 8:e söndagen efter trefaldighet: Andlig klarsyn
Aug 6 kl. 11:00

Ann-Britt Samuelsson, Ulla-Britt Andersson.

Aug
13
sön
Gudstjänst, 9:e söndagen efter trefaldighet: Förlorad och återfunnen
Aug 13 kl. 11:00

Ann-Britt Samuelsson, Birgitta Åhman.

Aug
20
sön
Gudstjänst med nattvard, 10:e söndagen efter trefaldighet: Nådens gåvor
Aug 20 kl. 11:00

Ann-Britt Samuelsson, Inger Rathsman. Markus Jonsson, organist.

Aug
27
sön
Gudstjänst, 11:e söndagen efter trefaldighet: Tro och liv
Aug 27 kl. 11:00

Karolina Berneheim, Kerstin Lönnå.

Sep
3
sön
Samlingssöndag: Gudstjänst med nattvard, 12:e söndagen efter trefaldighet: Friheten i Kristus
Sep 3 kl. 11:00

Ann-Britt Samuelsson, Karolina Berneheim. Sångkören, kyrkokören, M.o.D., barnkören.

Sep
10
sön
Gudstjänst, 13:e söndagen efter trefaldighet: Medmänniskan
Sep 10 kl. 11:00

Ulla Albért, Anita Jonsson.

Avtackning av församlingsdiakon Ulla-Britt Andersson.

Sep
17
sön
Gudstjänst, 14:e söndagen efter trefaldighet: Enheten i Kristus
Sep 17 kl. 11:00

Karolina Berneheim, Birgitta Renöfält. M.o.D.

Ny i stan-samling vid kyrkkaffet.