Kalender

Okt
23
mån
Teologisoffan: Vetenskapens gränser – hur förhålla sig till dem?
Okt 23 kl. 19:00

Finns det en förenande teori för naturens alla fundamentala krafter. Kan den s k supersträngteorin förenas med kvant-mekaniken? Flyttar det fram gränserna för vårt vetande? Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik, diskuterar vad det i så fall betyder för våra religiösa trosföreställningar?

Okt
26
tor
AGENDA 2030: Barns hjärnor som samhällsinvestering
Okt 26 kl. 19:00

Vad behöver små barn för att utvecklas optimalt? Och vad inte? Utsatthet i barndomen sätter sig i våra gener och hjärnor med livslånga effekter för den psykiska hälsan. Barn behöver trygga och långsiktiga nära relationer, en förutsägbar tillvaro, rimligt med resurser, frihet från våld, adekvat stimulans, kärlek och ramar. Hur ser vi till att alla barn får en uppväxt som motsvarar dessa behov? Anna Sarkadi, läkare och professor i socialmedicin, har svaren (mål 3).

Nov
1
ons
Rum för tro och tvivel
Nov 1 kl. 13:30

Följande sabbat samlades så gott som hela staden för att höra ordet om Herren (Apg 13:44) Kap 13 och 14.

Nov
2
tor
AGENDA 2030: Mellan det önskvärda och det möjliga
Nov 2 kl. 19:00

I all stadsplanering finns det många avvägningar att göra: miljö, vatten och avlopp, kommunikationer, tillgång till mark, behov av skolor, sjukhus, samlingslokaler, ekonomi, kommersiella aktiviteter, grönska, idrottsanläggningar osv. Hur går det till? Hur balanseras de intressena mot varandra? Vilka är de största hoten mot en god miljö? Anna Axelsson, markexploaterings-chef på Uppsala kommun, berättar om hur processen fram till beslut ser ut (mål 11).

Nov
6
mån
Teologisoffan
Nov 6 kl. 19:00

Hopp och föreställningar om evigheten hos några nutida judiska, kristna och muslimska teologer.Finns övergripande trosföreställningar inom de stora religionerna, som gör en dialog möjlig. Kan vi förenas i en större gemenskap genom fördjupad kunskap om religionernas historia och bakgrund? Jakob Wirén, teol dr och teologisk sekreterare åt Antje Jackelén, orienterar om funderingar och frågeställningar.

Nov
8
ons
Rum för tro och tvivel
Nov 8 kl. 13:30

Den Heliga Anden och vi har beslutat att inte lägga någon börda… (Apg 15:28) Kap 15.

Nov
9
tor
AGENDA 2030: Mentormammor i Swaziland
Nov 9 kl. 19:00

Mats Målqvist är läkare och forskare vid Institutionen för internationell mödra- och barnhälsovård vid Uppsala univer-sitet. Hans fokus ligger på social rättvisa och hälsofrämjande interventioner i låginkomstmiljöer. Mellan 2013 och 2016 arbetade han för Svenska kyrkan med att bygga upp en organisation med ”mentor-mammor” i Swaziland. Initiativet var en del av ett större program runt hälsa, genus och teologi (mål 3).

Nov
10
fre
Mitt på da’n
Nov 10 kl. 14:00

DNA-forskning kastar om grenarna i livets träd – exempel från fåglarnas grenverk. Professor Per Alström vid EBC och Artdatabanken, SLU berättar om nya rön beträffande exempelvis fåglars supersnabba syn och deras sätt att kombinera ljud till ord och meningar.

Nov
11
lör
Ekumenisk kvinnofrukost: Vilka är kyrkans rödstrumpor? @ Missionskyrkan
Nov 11 kl. 10:00

Vilka är kyrkans rödstrumpor?

Lö 11 november kl. 10 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Tuulikki Koivunen-Bylund, biskop emerita. Entré inklusive frukost 50 kr.

Nov
13
mån
Skönlitteratur och livsfrågor
Nov 13 kl. 19:00

Gruppen. Mary Mc Carthys bok är en kollektiv- roman om åtta nyutexaminerade studie-kamrater, som möter ett hårt liv i 1930-talets New York. En roman om unga, urbana kvinnor och deras frustrerande möten med män, arbetsliv och ekonomiska och politiska realiteter.

Inledare: Agneta Ekström, Eva-Britta Ståhl.