Kalender

Jun
21
tor
Kultursommar: Kvälls­vandring med fåglar och växter i Botan
Jun 21 kl. 19:00

Biologen Mattias Iwarsson guidar. Samling vid Slottsgrin­den i Botaniska Trädgår­den.

Jun
28
tor
Kultursommar: Hemma i Sverige?
Jun 28 kl. 19:00

Afghanska ungdomar berättar om mötet med en ny och främmande verklighet.

Jul
5
tor
Kultursommar: Uppsalas historia genom den of­fentliga konsten
Jul 5 kl. 19:00

Chefen för offentlig konst, Anna Ehn, tar oss med på en historisk vandring i Upp­sala stadskärna. Samling vid Flustretfontänen.

Jul
12
tor
Kultursommar: Dostojev­skijs epilepsi och epilep­tiker
Jul 12 kl. 19:00

Neurologen Jan Fagius om den kände ryske författarens liv och romangestalter.

Jul
26
tor
Kultursommar: En gröns­kande oas – ett resultat av lika delar odlarmöda och kärlek till naturen
Jul 26 kl. 19:00

Yvonne Göranson berät­tar om kolonilivet i teori och praktik.

Aug
16
tor
Kultursommar: En orgel berättar
Aug 16 kl. 19:00

Organisten och orgelbyggaren Inge Al­mén berättar om Miss­ionskyrkans orgel och om dess tillkomst.

Aug
23
tor
Kultursommar: Med Gud på vår sida?
Aug 23 kl. 19:00

Bernt Jons­son om hur det kan komma sig, att de förfär­ligaste grymheter har utförts i Guds namn.