Klättrare?

SMU i Uppsala – en del av Equmenia – arbetar nu tillsammans med föreningens klätterklubb med att hitta nya ledare till den populära klät­terklubben. I samma veva utbildar vi ledarna.

Att vara ledare kan innebära små och stora uppgifter som ansvar för medlemslista, nycklar och att sitta med som klubbens röst i Ung­domsrådet. Vi vill att klätterklubben är öppen grupp, dit vi kan hänvisa ungdomar som kom­mer nya till vår kyrka och som söker en me­ningsfull fritid.

Klättring är en högrisksport och för att kunna leda klubben och introducera nybörjare behövs certifierad klätterutbildning. Den står vi för.

I höst kommer vi att skicka de första på ut­bildning. Vid intresse, kontakta Ungdomsrådet. 

Karolina Berneheim