Arken

Arken

 

Arken är ett alldeles nyrustat rum för barnverksamheten men kan enkelt ställas i ordning för möten för 12-15 personer. I anslutning till Arken finns också fyra smårum, av vilka tre kan användas som grupprum för 4-6 personer.

 

Arken grupprum 1Arken grupprum 2

Bilder från 2 av de små grupprummen.