Månadsbladets redaktion

Månadsbladets redaktion består av
Göran Almlöf, ansvarig utgivare

Gabriella Hammarin

Bertil Jakobsson

Vivi-Anne Jakobsson

Ored Oredson

Birgitta Åhman

 

E-posta till Månadsbladets redaktion på Månadsbladet, Uppsala missionskyrka.