Personal

R.Erik Svalfors

R.Erik Svalfors
Pastor/föreståndare för Waldenströmska Studenthemmet

Tel: 0727-36 06 710730-48 67 13
es.ak1498238773ryksn1498238773oissi1498238773malas1498238773ppu@s1498238773rofla1498238773vs.ki1498238773re.r1498238773

Birgitta Öberg

Birgitta Öberg
Kafé- och konferensassistent

Kanya Hjort

Kanya Hjort
Kafé- och konferensassistent