Personal

R.Erik Svalfors

R.Erik Svalfors
Pastor/föreståndare för Waldenströmska Studenthemmet

Tel: 0727-36 06 710730-48 67 13
es.ak1503379655ryksn1503379655oissi1503379655malas1503379655ppu@s1503379655rofla1503379655vs.ki1503379655re.r1503379655

Birgitta Öberg

Birgitta Öberg
Kafé- och konferensassistent

Kanya Hjort

Kanya Hjort
Kafé- och konferensassistent