Diakoni

diakoniDet diakonala uppdraget innebär
att hålla omsorgen om medmänniskan levande
att möta människor i olika åldrar och dela livet, inte bara i sorg och svårigheter utan också i glädje och hopp

Våra diakoner står till tjänst bl. a. med
enskilda samtal och hembesök
temasamtal
öppethus-verksamhet så som grötfrukost, kvinnofrukost och alternativt julfirande
ungdomsverksamhet så som scout, UG (UngdomsGruppen), SMU:s klätterklubb

Ulla-Britt Andersson Diakon
Tel: 10 00 36