Diakoni

diakoniDet diakonala uppdraget innebär
att hålla omsorgen om medmänniskan levande
att möta människor i olika åldrar och dela livet, inte bara i sorg och svårigheter utan också i glädje och hopp

Våra diakoner står till tjänst bl. a. med
enskilda samtal och hembesök,
temasamtal, öppethus-verksamhet såsom grötfrukost, kvinnofrukost och alternativt julfirande.
 Ungdomsverksamhet såsom scout, UG (UngdomsGruppen), SMU:s klätterklubb

Lillemor Brånn  Diakon
Tel: 10 00 36