Ekumeniska kvinnofrukostar

Ekumenisk Kvinnofrukost
Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.sek-vbd.se/uppsala.asp

e-post: es.ev1529955851il@ro1529955851nnivk1529955851.aksi1529955851nemuk1529955851e.ala1529955851sppu1529955851

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48, es.ev1529955851il@ni1529955851tram.1529955851arot-1529955851anna1529955851

Entré till samlingarna inkl. frukost 60:-.

 

Program våren 2018
  

Visor på Disadagen

Lö 3 feb 10.00  i Missionskyrkan
Ekumenisk kvinnofrukost med Fyra vänner och en gitarr. Gruppen sjunger visor av Elisabet Hermodsson, som skrivit Disa Nilssons visor, men också visor av andra kvinnor.

 

Allt Gud skapat är mycket gott!

Fre 2 mars 18.00 hos Frälsningsarmén, S:t Persgatan 20
Gudstjänst på Världsböndagen med program från Surinam
Kollekt till utbildningsstipendier för unga kvinnor i fattiga länder
Enkelt fika serveras efter gudstjänsten

 

På cykel i Anafora – en retreat i ekumenisk anda

Lö 17 mars 10.00 i Missionskyrkan
Ekumenisk kvinnofrukost med Carin Gardbring, ordförande för Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.
Efter frukosten har Uppsala Ekumeniska kvinnoråd sitt årsmöte

 

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds årsmöte

Fre 20 apr – sö 22 apr i Uppsala
Under denna helg kommer Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd hålla sitt årsmöte 2018 i Uppsala.
Flera av programpunkterna under årsmötet kommer att vara öppna för alla.