Ekumeniska kvinnofrukostar

Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.sek-vbd.se/uppsala.asp

e-post: es.ev1513109395il@ro1513109395nnivk1513109395.aksi1513109395nemuk1513109395e.ala1513109395sppu1513109395

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48, es.ev1513109395il@ni1513109395tram.1513109395arot-1513109395anna1513109395

Entré till samlingarna inkl. frukost 50:-.

 

Program våren 2018
  
Visor på Disa-dagen

Lö 3 februari kl. 10 i Missionskyrkan

Kvinnofrukost: Visor på Disa-dagen med Fyra vänner och en gitarr