Ekumeniska kvinnofrukostar

Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.sek-vbd.se/uppsala.asp

e-post: es.ev1503379314il@ro1503379314nnivk1503379314.aksi1503379314nemuk1503379314e.ala1503379314sppu1503379314

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48, es.ev1503379314il@ni1503379314tram.1503379314arot-1503379314anna1503379314

Entré till samlingarna inkl. frukost 50:-.

 

Program hösten 2017
 

Heliga danser – meditation i rörelse

Lö 9 september kl. 10 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Elisabeth Fogelqvist. Entré inklusive frukost 50 kr.

 

Kvinnorna vid sågverken

Lö 14 oktober kl. 10 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Vibeke Olsson, författare bland annat till romansviten om Bricken. Entré inklusive frukost 50 kr.

 

Vilka är kyrkans rödstrumpor?

Lö 11 november kl. 10 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Tuulikki Koivunen-Bylund, biskop emerita. Entré inklusive frukost 50 kr.