Ekumeniska kvinnofrukostar

Arrangör är Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd, en självständig lokalavdelning av Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, som bildades 1935.

Hemsida: www.sek-vbd.se/uppsala.asp

e-post: es.ev1508496807il@ro1508496807nnivk1508496807.aksi1508496807nemuk1508496807e.ala1508496807sppu1508496807

Ordförande: Anna-Tora Martin, 31 52 48, es.ev1508496807il@ni1508496807tram.1508496807arot-1508496807anna1508496807

Entré till samlingarna inkl. frukost 50:-.

 

Program hösten 2017
 

Heliga danser – meditation i rörelse

Lö 9 september kl. 10 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Elisabeth Fogelqvist. Entré inklusive frukost 50 kr.

 

Kvinnorna vid sågverken

Lö 14 oktober kl. 10 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Vibeke Olsson, författare bland annat till romansviten om Bricken. Entré inklusive frukost 50 kr.

 

Vilka är kyrkans rödstrumpor?

Lö 11 november kl. 10 i Missionskyrkan

Ekumenisk kvinnofrukost med Tuulikki Koivunen-Bylund, biskop emerita. Entré inklusive frukost 50 kr.