NybyVision

NybyVision – en verksamhet i Uppsala med inriktning på integration och arbetsliv

NybyVision är en ideell förening som bedriver social och diakonal verksamhet inriktad på arbetsliv och integration. Huvudmän för verksamheten är Österledskyrkan i Gamla Uppsala samt Uppsala Missionskyrka. Verksamheten drivs i samverkan med studieförbundet Bilda Öst och med bidrag främst från Uppsala kommun.

NybyVision vill främja en ömsesidig integration mellan människor oavsett religiös, etnisk eller kulturell bakgrund.

Målgrupper:

Personer i behov av språkutveckling, arbetsträning eller annan sysselsättning
Asylsökande
Arbetssökande med invandrarbakgrund

NybyVision kan erbjuda språkträning med framförallt kurser i svenska på olika nivåer, datakurser, praktik, sysselsättning, rådgivning, friskvårdsaktiviteter och social gemenskap. Att förbereda arbetssökande för inträde eller återinträde på arbetsmarknaden är också en viktig del av vår verksamhet. På NybyVision finns även en Ateljé med plats för olika kreativa arbetssätt.

Jollen, NybyVisions barnverksamhet i förälders närhet. Med möjlighet för föräldrar att läsa svenska mm medan barnen deltar i barnverksamheten.

Kultur&Fritid NybyVision ordnar regelbundet Tea-time, utflykter, studiebesök och kulturkvällar, cykelkurs, utställningar, läger, kvällsaktiviteter som fotboll mm.

Volontär

NybyVision är en ideell förening och en betydande del av arbetet bedrivs av frivilliga medarbetare. Vi är ständigt i behov av fler resurspersoner som vikarier, stöd i svenskundervisningen, i ateljén, på cykelkurs mm.

Språkcafé på NybyVision, onsdagar kl. 12.30-14.00. Volontärer träffar deltagare för att fika och prata svenska kring olika ämnen. Vill du ställa upp som volontär? Kom gärna och besök verksamheten!

NybyVisions Vänner

NybyVision har många vänner
och NybyVision behöver sina vänner!

Lämna din e-postadress till NybyVision, es.no1503379674isivy1503379674byn@o1503379674fni1503379674, så kommer du att få regelbunden information om vad som händer på NybyVision.

NybyVisions Vänner förvaltar en social kassa för mindre bidrag till enskilda deltagare och tar tacksamt emot gåvor på bankgiro 783 – 5879

25-årsjubileum. Under hösten 2016 firarade NybyVision 25 års jubileum.

För vårens program se www.nybyvision.se.

NybyVision

Besöksadress:

Odensgatan 8

Postadress:

Sturegatan 9
753 14 Uppsala
018-560 730

www.nybyvision.se