RPG i Missionskyrkan: Pensionärsgemenskap på dagtid

Mitt på da’n – Pensionärsgemenskap på dagtid

Fredagar 14.00. Program med servering. Inträde inkl servering 40:-.

Arr: Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap (medlem av RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap).

Kontaktpersoner: Gunnar Fridborg, 073-041 74 78 Ingrid Kallin 018-32 44 78

Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Uppsala är en politiskt obunden ideell förening, vars syfte är att erbjuda pensionärer gemenskap och verksamhet utifrån kristna värderingar och att på olika sätt tillvarata pensionärers intressen.

Verksamheten är öppen för alla oberoende av religiös uppfattning.Som medlemmar välkomnas både pensionärer och icke-pensionärer. Det finns möjlighet att teckna försäkringar på förmånliga villkor.

Årsavgiften (150:-) betalas på plusgiro 49 97 30 – 0

Kassör Gerhard Egerhag, 018-30 17 84

 

Ladda ner
RPGs program hösten 2017!

september

8 Minnesvärda melodier från när och fjärran

Professor emeritus Erik Åsard spelar och berättar om några av populärmusikens pärlor. På programmet står en del svenskt, lite franskt och mycket amerikanskt. Programmet i kyrkan, därefter fika i Tovensalen.

15 Människans behov av natur 

Professorn i landskapsarkitektur vid SLU, Per G. Berg, ger forskningens syn på hur människans behov bör styra förtätningen av bebyggda områden.

22 Om livets under

Det finns en överväldigande mängd arter på jorden och ändå har bortåt 99 % försvunnit för länge sedan. Professor Anders Liljas berättar om livets molekylära maskineri som är gemensamt för allt levande! Det verkar som vi är släkt med både myror och kokospalmer.

29 Trygghet och säkerhet i en orolig tid

Å ena sidan: Brottsstatistiken pekar nedåt, antalet väpnade konflikter i världen minskar och fattigdomen sjunker globalt. Å andra sidan: Terrorattack i Stockholm, ökad droganvändning, cyberangrepp på datorer – och så Putin och Trump! Anders Fridborg, Uppsala kommuns säkerhetschef, pratar om trygghet, krisberedskap och vad du själv kan göra för att förbereda dig.

oktober

6 Loppor, löss och lortiga fötter

Tvättade sig människorna förr? Hur fungerar en lusbräda? Om kropp och renlighet, hygien och lusbrädor genom historien berättar Frida Gereonsson som är museipedagog.

13 Resa till Fotografiska museet och Waldemarsudde

Buss avgår från Missionskyrkan 9.00, hemkomst ca 16. Pris för inträden, lunch och resa 350 kr för medlemmar, 450 kr för ickemedlemmar. Anmälan senast 29 september på lista.

20 Läkemedel mot barncancer – en framgångssaga

Professor Gudmar Lönnerholm berättar om hur behandlingen av leukemi hos barn på bara några decennier förbättrats så att nu 3 av 4 barn kan botas.

27 I Höstens Rike

Visor av och med Roger Mörk, som beskriver sig som”höstmänniska” som fängslas av de lite mer lågmälda och eftertänksamma visorna om mognad och skörd och med ett och annat stänk av det ofrånkomliga – allt livs förgänglighet – men samtidigt hoppet om nytt liv.

november

10 DNA-forskning kastar om grenarna i livets träd – exempel från fåglarnas grenverk

Professor Per Alström vid EBC och Artdatabanken SLU berättar om nya rön beträffande exempelvis fåglars supersnabba syn och deras sätt att kombinera ljud till ord och meningar.

17 Det aktuella politiska läget

Håkan Holmberg, politisk chefredaktör på UNT, kommenterar.

24 Egypten, Antwerpen, Kapstaden, London

Kyrkoherde emeritus Lennart Sjöström delar minnen från sin tid i Sv. Kyrkan i utlandet.

december

1 Lutherrosen – i enhetens tecken 2017

Mariette Manktelow, botaniker med lärdomshistoriska förtecken, berättar om Luthers emblem som en symbol för hela hans tankevärld.

8 Att tomtar kunde va´ lömska är något som fallit i glömska

Tommy Kuusela, forskningsarkivarie vid Institutet för språk och fornminnen berättar om folktroväsen i det gamla bondesamhället.

15 Kören Tonbildarna

Advent- och julsånger i kyrkan. Därefter adventskaffe.