RPG i Missionskyrkan: Pensionärsgemenskap på dagtid

Mitt på da’n – Pensionärsgemenskap på dagtid
vt 2018

Fredagar 14.00. Program med servering.

Arr: Missionskyrkans och Valsätrakyrkans pensionärsgemenskap (medlem av RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap).

Missionskyrkans och Valsätrakyrkans Pensionärsgemenskap i Uppsala är en politiskt obunden ideell förening, vars syfte är att erbjuda pensionärer gemenskap och verksamhet utifrån kristna

värderingar och att på olika sätt tillvarata pensionärers intressen. Verksamheten är öppen för alla oberoende av religiös uppfattning.

Som medlemmar välkomnas både pensionärer och icke-pensionärer. Det finns möjlighet att teckna försäkringar på förmånliga villkor.

Årsavgiften (150:-) betalas på plusgiro 49 97 30 – 0

Ordförande Bertil Jakobsson, 018-32 80 85, 0730-49 29 41, moc.l1534650264iamto1534650264h@nos1534650264sboka1534650264j.lit1534650264reb1534650264
Kassör Gerhard Egerhag, 018-30 17 84

 

Januari
19Magiskt så det förslår.
Vinterfest med gröt, smörgås och kaffe samt Per Johan Råsmark, mentalist. 50 kr.
26Årsmöte.
 
Februari
2Fängelser bortom och inom oss.
I sånger och tal delar Anders Caringer sina erfarenheter och upplevelser som fängelsepastor.
9Vart är svenskan på väg?
Trender och tendenser i dagens språkanvändning.
Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet.
16Han talade ett enkelt språk.
Gunborg och Sven-Olof Andersson presenterar musikprofessorn och pingstvännen Göte Strandsjöoch ochhansmusikaliskavärld.
23Sömn – ett onödigt ont?
Alla sömntutor kan sluta skämmas. Vi vet väldigt lite om sömn men sömnbehovet tycks var genetiskt programmerat!
Professor Eva Lindberg vid Akademiska Sjukhuset berättar om nya rön inom sömnforskningen.
  
Mars 
2Om väder och klimat.
Helen Tronstad, nyligen pensionerad meteorolog från TV.
9Inget rum i härbärget…
Om afghanska ungdomar.
Yvonne Göransson
16Donald Trump och konspirationsteoriernas återkomst
Konspirationsteorier har länge haft stor utbredning i USA. Donald Trump inledde sin politiska karriär med att ansluta sig till en sådan teori, den om att president Obama inte är någon ”riktig” amerikan.

Efter presidentvalet 2016 har Trump fortsatt att propagera för olika teorier, som professor Erik Åsard berättar om i denna föreläsning.

23Public service roll i medialandskapet.
Andreas Miller, chef för Sveriges Radio Stockholm.
  
April
6Så minns jag Martin Luther King.
Nästan på dagen 50 år efter mordet på Martin Luther King berättar Ragni Lantz om sina möten med honom och hustrun Coretta som levde till 2006.
 
13Psykologiska faktorer bakom religiositet.
I det sekulariserade Sverige blir existentiella frågor för många viktiga och kanske religionen en tillflykt. Men hur spelar psykologiska faktorer in i sådana sammanhang? Maria Liljas, docent i religionspsykologi, diskuterar hur sådana faktorer kommer till uttryck.
20

Islam – Kristendom
Jan Henningssons yrkesliv innehåller titlar som forskare, missionär, diplomat, tolk, religionsvetare och islamexpert, han har skrivit böcker och översatt poesi. Tidigare var han chef för svenska institutet i Alexandria i Egypten, jobbar nu som islamexpert på UD.

27Bland lejon och afarer.
En bildresa genom Tanzania och Etiopien med fotograf Jonas Nimmersjö
 
Maj
4Harry Martinsson och Aniara.
Professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson har många strängar på sin lyra. Här belyser han universums gåta med utgångspunkt från rymdeposet Aniara som drygt 60 år efter sin tillkomst har ett högaktuellt budskap.
18Vårfest med kaffe och tårta och vårlätt program. 50 kr
Om möjligt ska vi få till ett musikprogram.