Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 4 2017, utkommer den 27 november 2017.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 13 november.
Deadline för text och bild den 20 november.

Göran Almlöf
redaktör
.