Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 3 2017, utkommer den 18 september 2017.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 1 september.
Deadline för text och bild den 8 september.

Göran Almlöf
redaktör
.