Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 3 2018, utkommer den 17 september 2018.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 3 september.
Deadline för text och bild den 10 september.
Material Skickas till es.ak1531924878ryksn1531924878oissi1531924878malas1531924878ppu@n1531924878enoit1531924878kader1531924878

Torbjörn Bådagård
redaktör
.