Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 1 2018, utkommer den 1 mars 2018.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 12 februari.
Deadline för text och bild den 19 februari.

Göran Almlöf
redaktör
.