Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 3 2018, utkommer den 17 september 2018.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 3 september.
Deadline för text och bild den 10 september.
Material Skickas till es.ak1529956094ryksn1529956094oissi1529956094malas1529956094ppu@n1529956094enoit1529956094kader1529956094

Torbjörn Bådagård
redaktör
.