Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 2 2018, utkommer den 28 maj 2018.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 14 maj.
Deadline för text och bild den 21 maj.

Göran Almlöf
redaktör
.