Min palestinska resa

30 november 2016 kl. 19.00
AMIL SARSOUR, ordförande i Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, presenterar intryck och dokument från en beslagtagen verklighet