Musik&Sång

Musik är en viktig del i människors liv och därigenom också i en församlings liv. Man brukar säga att där orden tar slut så tar musiken vid. I Uppsala Missionskyrka finns f. n. följande musikaliska begivenheter på regelbunden basis.

 

Körverksamhet
Kyrkokör med c:a 30 deltagare SATB onsdagkvällar kl. 18.45 – 21.00.
Sångkör med c:a 40 deltagare SATB tisdagkvällar kl. 18.15 – 19.45.

 

Instrumental verksamhet

Öppen Spelstuga för folkmusiker lördag em. en gång i månaden

Lunchkonserter Varje onsdag under terminerna kl. 12.00

Musik i sommarkväll i Flottsundskyrkan (juni och augusti)