Kyrkokören

Kyrkokören, tisdagar (Obs! Ändrad dag)  kl. 18.00 – 20.15 i Kyrksalen 
Dirigent: Markus Jonsson

Kyrkokören är en blandad kör som består av cirka 30 sångare, just nu i en ålder från 50 år och uppåt.

Körens historia är lång och har snart 150 år på nacken. Vår repertoar är mycket varierad och blandad – ”från Bach till Strandsjö” och allt däremellan.

Vi sjunger på gudstjänster 4 – 5 gånger per termin och dessutom i samband med konserter och musikandakter. Vi har också ambitionen att en gång per år göra en körresa tillsammans.

 

Blir du nyfiken?
Hör av dig till körens ledare Markus Jonsson tel. 018-10 00 32 eller via mail es.ak1524347855ryksn1524347855oissi1524347855malas1524347855ppu@n1524347855ossno1524347855j.suk1524347855ram1524347855. Du kan också kontakta körens ordförande Bertil Teodorsson på tel 0703-50 90 10 eller via mail moc.l1524347855iamg@1524347855nossr1524347855odoet1524347855.litr1524347855eb1524347855.

Det är nödvändigt att du har viss vana vid att läsa noter. Vi tycker också att det är viktigt med engagemang när det gäller närvaro på repetitioner och uppsjungningar.

 

Kyrkokören

Program, våren 2018 (version 2) 

Ordinarie repetition: Tisdagar 18.00 – 20.15 

Tisdag 16 jan        18.00      Vårens första repetition

Söndag 21 jan      11.00      Gudstjänst

Lördag 3 mar        18.00      Konsert Frälsarkransen med musik av John L Bell 
                                         Rep från 15.00

Söndag 4 mar       11.00      Gudstjänst med musik från lördagens konsert

Tisdag 13 mar       18.00     Repetition följt av årsmöte (med semlor!!)

Söndag 1 apr        11.00      Gudstjänst (Påskdagen)

Söndag 20 maj      11.00      Musikgudstjänst med församlingens körer

                            13.00 – 15.00  Extra repetition

Tisdag 22 maj       18.00      Repetition tillsammans med Vox Immanuel (i Uppsala)

Söndag 27 maj      18.00      Konsert med bland annat L-E Larssons Förklädd Gud i samarbete med Vox Immanuel
                                          Rep från 14.00