Missionskyrkans Vokalensemble

Missionskyrkans Vokalensemble är en nystartad kör som jobbar i projektform med dirigenten Markus Jonsson. Kören vänder sig till drivna sångare med körerfarenhet och god notläsningsförmåga. Upplägget med ett fåtal repetitioner per produktion ställer krav på sångarnas förmåga att studera in musiken på egen hand.

Målsättningen är att genomföra 2 – 3 projekt per år av varierande karaktär och besättning.

 

Nästa projekt med Missionskyrkans Vokalensemble:

Missa brevis [lägg in en länk här som kopplas till bifogad PDF-fil med noten] av Palestrina söndag 1 oktober kl 11.

Musiken av Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594) kommer att utgöra den musikaliska grunden i gudstjänsten och kompletteras med psalmer och textläsningar.

Onsdag 20 september kl 19 – 21, repetition

Söndag 24 september kl 13 – 16, repetition

Söndag 1 oktober kl 9.00 – 10.30, repetition, följt av gudstjänst kl 11

 

Är detta något för dig?

Kontakta Markus Jonsson via mail es.ak1503379587ryksn1503379587oissi1503379587malas1503379587ppu@n1503379587ossno1503379587j.suk1503379587ram1503379587 eller telefon 018-10 00 32.