Replokaler&Studio

Nybyggda och fullt utrustade replokaler samt studio!

SONY DSC

Hösten 2010 stod våra toppmoderna, fullt utrustade replokaler färdiga att användas i Missionskyrkan. Några band stod redo att repa redan första dagen!
Replokalerna drivs av SMU i samarbete med Bilda.

Replokalerna har byggts med medel av Allmänna arvsfonden och med tanke på fysisk och psykisk tillgänglighet. Vi vill uppmuntra tjejer och personer med funktionsnedsättning att ta plats i våra replokaler. Om man nu ska prata om grupper (och vara grovt generaliserande) så är detta två grupper som är underrepresenterade i replokalsammanhang och Katakomb vill vara med och äedra på detta. Vi vill vara med och minska homogeniteten i replokaler och tror att oavsett grundförutsättningar och bakgrund kan man växa och få positiva upplevelser i replokaler. Det gäller att försöka möta varje individs behov och intresse och inte tänka traditionellt.

Är du/ni intresserade av att repa hos oss, hyra studion, prova på reporna eller bara vill ha mer information?

Kontakta någon nedan.

 

Information och bokning

Moa Brandt, un.ad1534650297lib@t1534650297dnarb1534650297.aom1534650297, 018-474 20 51, för att starta studiecirkel.
Gunnar Axelsson Fisk, es.ak1534650297ryksn1534650297oissi1534650297malas1534650297ppu@k1534650297sif.n1534650297oslex1534650297a.ran1534650297nug1534650297, för att skriva kontrakt.
Ann-Louice Norqvist, es.ak1534650297ryksn1534650297oissi1534650297malas1534650297ppu@g1534650297ninko1534650297b1534650297, för att boka repa eller genom att gå till bokningssidan.

 

Priser

Repa
1:40 kr/h med rabatt, 100 kr/h utan rabatt
3-5:50/h med rabatt, 125 kr/h utan rabatt

Ni som har studiecirkel och skrivit kontrakt med oss har 60% rabatt på reporna.
Repa 5 kan endast bokas engångstillfällen.