Stillhet och eftertanke

Stillhet och eftertanke

Nere under jord i Missionskyrkan öppnar sig Kryptan, en tyst och lugn plats att dra sig un­dan till för stillhet och eftertanke.

I Kryptan samlas vi för lunchmeditation tisdagar kl. 12. Meditationen har utvecklats och är nu mer vägledd men innehåller precis som föregående terminer delar av tystnad.

Onsdagar 11.30 inbjuder vi till Bön med fräl­sarkransen också det i Kryptan. Frälsarkransens pärlor används som ett verktyg för bönen. Vid de olika pärlorna stannar vi upp vid olika delar av våra liv och vår tro. Välkommen ned till Kryptan för en stund i stillhet.  

Karolina Berneheim, Ann-Louice Norqvist

Sinnesrogudstjänst

Under hösten inbjuds Du vid tre tillfällen till sinnesrogudstjänst med nattvard som diakon

Magda Hane leder tillsammans med försam­lingens pastorer. Varje gudstjänst har ett tema enligt tolvstegsprogrammet. Samlingen börjar med fika kl. 18.00 och övergår i gudstjänst. Välkommen onsdagarna den 4 oktober, 1 no­vember och 6 december.

Ann-Britt Samuelsson

Stilla söndag i höstmörkret

Du inbjuds till stillhet, gudstjänst och kravlöst skapande – tillsammans i tystnad, lyssnande och delande. En dag att varva ner, vila och fylla på.

Vi möts den 19 november kl 9.15 – 15.00. Samling vid brasan – enkelt fika. Vi firar gudstjänst tillsammans med församlingen – därefter tyst lunch.

Eftermiddagen leder oss Pers Karin Skogar, diplomerad uttryckande konstterapeut, i krav­löst skapande att dela i färg och form.

Anmälan före 14 november till Birgitta Andersson 076-83 84 019. Självkostnadspris.