AGENDA 2030

AGENDA 2030:

17 globala mål för hållbar utveckling

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringen
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Hela serien 180:-; enstaka samling 40:-

 

1. Det växer så det knakar

To 21 sept 19.00 i Missionskyrkan

Uppsala växer mer än någonsin, byggkranarnas silhuetter avtecknar sig mot horisonten, och på de nya husen läggs våning till våning, men vad händer på marknivå?

Jo, Stadsodlingsåret! Stadsträdgårdsmästare Ingemar Carlsson och Anna Sommardal, årets projektledare, om konsten att göra Uppsala grönare (mål 11).


2. Löper klimatet amok?

To 28 sept 19.00 i Missionskyrkan

Stort jubel i Paris 2015: Nytt globalt klimatavtal för att bromsa och vända klimatuppvärmningen!Men hur går det? Både bra och dåligt, och det senare beror inte bara på Trump.

Kevin Anderson, klimatforskare, gästprofessor i Uppsala och känd för klarspråk, delar med sig av sitt vetande (mål 13).

 

3.  Uppsala – stad att leva i !?!

To 12 okt 19.00 i Missionskyrkan

Fler och fler vill bo i Uppsala, men hur klarar vi det? Är det hållbart – inte bara fysiskt (vatten, avlopp, infrastruktur osv) utan även mentalt, socialt och kulturellt? Erbjuds invånarna en hållbart god miljö?

Sten Åke Bylund, senior forskare, tidigare förvaltningschef, numera bl a 1:e v ordförande i föreningen Vårda Uppsala, ställer tuffa krav för att kunna svara entydigt JA (mål 11)  

 

4. Jorden tog slut för två månader sen

To 19 okt 19.00 i Missionskyrkan

Vi i den rika världen överkonsumerar, samtidigt som vi suger ut fattiga arbetare. Inte särskilt schysst, eller hur? Det vill FairTrade göra någonting åt. Vill du?

Hur du kan göra det, kan FairTrade-ambassadören Hanna Bosenius berätta om
(mål 12).
                            

 

5. Barns hjärnor som samhällsinvestering

To 26 okt 19.00 i Missionskyrkan

Vad behöver små barn för att utvecklas optimalt? Och vad inte? Utsatthet i barndomen sätter sig i våra gener och hjärnor med livslånga effekter för den psykiska hälsan. Barn behöver trygga och långsiktiga nära relationer, en förutsägbar tillvaro, rimligt med resurser, frihet från våld, adekvat stimulans, kärlek och ramar. Hur ser vi till att alla barn får en uppväxt som motsvarar dessa behov?

Anna Sarkadi, läkare och professor i socialmedicin, har svaren (mål 3).

 

 6. Mellan det önskvärda och det möjliga

To 2 nov 19.00 i Missionskyrkan

I all stadsplanering finns det många avvägningar att göra: miljö, vatten och avlopp, kommunikationer, tillgång till mark, behov av skolor, sjukhus, samlingslokaler, ekonomi, kommersiella aktiviteter, grönska, idrottsanläggningar osv. Hur går det till? Hur balanseras de intressena mot varandra? Vilka är de största hoten mot en god miljö?

Karl Ingelstam, enhetschef, markexploateringsenheten, berättar om hur processen fram till beslut ser ut (mål 11).

 

7. Mentormammor i Swaziland

To 9 nov 19.00 i Missionskyrkan

Mats Målqvist är läkare och forskare vid Institutionen för internationell mödra- och barnhälsovård vid Uppsala universitet. Hans fokus ligger på social rättvisa och hälsofrämjande interventioner i låginkomstmiljöer. Mellan 2013 och 2016 arbetade han för Svenska kyrkan med att bygga upp en organisation med ”mentor-mammor” i Swaziland. Initiativet var en del av ett större program runt hälsa, genus och teologi (mål 3).

 

8. Resa klimatsmart eller Bättre stanna hemma?

To 23 nov 19.00 i Missionskyrkan

Ur klimat-ynpunkt är det bäst är att gå och cykla, sen åka tåg och spårvagn, buss, elhybridbil, dieselbil och bensinbil i fallande skala. Allra värst utsläppare och miljöbov är flyget. Kan vi flyga klimatsmart i fram-tiden? Eller ö h t inte alls resa längre sträckor?

Koldioxidbantaren, musikern och artisten Staffan Lindberg om våra alternativ och möjligheter (mål 13).

 

9. Politik för ett hållbart Uppsala?

To 7 dec 19.00 i Missionskyrkan

Uppsalas politiker gläds, ja, nästan skryter om att staden växer kraftigare än någonsin. Hur hanterar de oundviklig växtvärk? Är förtätningen för hård? Hur föreställer de sig att den ideala utvecklingen ser ut? Vilka visioner har de? Vilka verktyg vill de använda för att nå målen?

Erik Pelling, kommunalråd (s) med majoritetsansvar för bl a plan-, bygg- och markfrågor och Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (m), som företräder oppositionen i bl a mark- och exploateringsfrågor (mål 11).