Cirklar & Hantverk

Diakoniaaktivisterna                                                          

Samtal och studier rörande det Globala Syd
Kontaktperson: Marie Lundin, 0761-17 22 70, moc.l1519495948iamg@1519495948nidnu1519495948l.d.e1519495948iram1519495948

 

Hantverk i praktik och teori

Onsdagar 9.00 med början 30 augusti
Om man jobbar tillsammans lär man sig nya saker och får en god gemenskap.
Ledare: Bernt Malm, 32 32 22, es.fo1519495948hnhab1519495948@mlam1519495948.tnre1519495948b1519495948

 

Händer överallt

Berättelser och samtal i #metoos anda. Mer information på http://uppsalamissionskyrka.se/hander-overallt/
Kontaktperson: Karolina Berneheim, 10 00 81, es.ak1519495948ryksn1519495948oissi1519495948malas1519495948ppu@a1519495948nilor1519495948akrot1519495948sap1519495948

 

Målarcirkel

Tisdagar 17.00-20.00 med start 15 januari
Olja, akvarell och akryl.
Terminsavgift 120:- plus beräknad materialkostnad på ca 400:-
Ansvarig: Elsa Blomfeldt, 25 33 04, 0703-82 62 66

 

Språkkafé

Måndagar 17.00-18.30 till och med 8 januari
Språkträning och läxhjälp för ensamkommande ungdomar.
Servering från 16.45