Cirklar & Hantverk

Diakoniaaktivisterna                                                          

Samtal och studier rörande det Globala Syd
Kontaktperson: Marie Lundin, 0761-17 22 70, moc.l1524350416iamg@1524350416nidnu1524350416l.d.e1524350416iram1524350416

 

Hantverk i praktik och teori

Onsdagar 9.00 med början 30 augusti
Om man jobbar tillsammans lär man sig nya saker och får en god gemenskap.
Ledare: Bernt Malm, 32 32 22, es.fo1524350416hnhab1524350416@mlam1524350416.tnre1524350416b1524350416

 

Händer överallt

Berättelser och samtal i #metoos anda. Mer information på http://uppsalamissionskyrka.se/hander-overallt/
Kontaktperson: Karolina Berneheim, 10 00 81, es.ak1524350416ryksn1524350416oissi1524350416malas1524350416ppu@a1524350416nilor1524350416akrot1524350416sap1524350416

 

Målarcirkel

Tisdagar 17.00-20.00 med start 15 januari
Olja, akvarell och akryl.
Terminsavgift 120:- plus beräknad materialkostnad på ca 400:-
Ansvarig: Elsa Blomfeldt, 25 33 04, 0703-82 62 66

 

Språkkafé

Måndagar 17.00-18.30 till och med 8 januari
Språkträning och läxhjälp för ensamkommande ungdomar.
Servering från 16.45