Cirklar & Hantverk

Diakoniaaktivisterna                                                          

Samtal och studier rörande det Globala Syd
Kontaktperson: Marie Lundin, 0761-17 22 70, moc.l1529955787iamg@1529955787nidnu1529955787l.d.e1529955787iram1529955787

 

Hantverk i praktik och teori

Onsdagar 9.00 med början 10 januari
Om man jobbar tillsammans lär man sig nya saker och får en god gemenskap.
Ledare: Bernt Malm, 32 32 22, es.fo1529955787hnhab1529955787@mlam1529955787.tnre1529955787b1529955787

 

Händer överallt

Berättelser och samtal i #metoos anda. Mer information på http://uppsalamissionskyrka.se/hander-overallt/
Kontaktperson: Karolina Berneheim, 10 00 81, es.ak1529955787ryksn1529955787oissi1529955787malas1529955787ppu@a1529955787nilor1529955787akrot1529955787sap1529955787

 

Målarcirkel

Tisdagar 17.00-20.00 med start 15 januari
Olja, akvarell och akryl.
Terminsavgift 120:- plus beräknad materialkostnad på ca 400:-
Ansvarig: Elsa Blomfeldt, 25 33 04, 0703-82 62 66

 

Språkkafé

Måndagar 17.00-18.30 till och med 8 januari
Språkträning och läxhjälp för ensamkommande ungdomar.
Servering från 16.45