Rum för eftertanke

Lunchmeditation —  Stillhet, tystnad, ordlös bön.

Tisdagar 12.00 – 12.30 i Kryptan
Kontaktperson: Ann-Louice Norqvist

 

Bön och gemenskap                                      

Onsdagar 11.30 – 12.00 i Kryptan
Frälsarkransen – en inspirationskälla

Kontaktperson: Karolina Berneheim

 

Sinnesro i Missionskyrkan

Under hösten inbjuds Du vid tre tillfällen till sinnesrogudstjänst med nattvard som diakon Magda Hane leder tillsammans med församlingens pastorer. Varje gudstjänst har ett tema enligt tolvstegsprogrammet.
Välkommen den 4 oktober, 1 november och 6 december. Samlingarna börjar med fika kl. 18.00 och övergår i gudstjänst.
Kontaktperson: Ann-Britt Samuelsson

 

Stilla söndag i Missionskyrkan
19 november mellan 9.15 och 15.00

Du inbjuds till stillhet, gudstjänst och kravlöst skapande. Tillsammans i tystnad, lyssnande och delande. En dag att varva ner, vila och fylla på.

Samling vid brasan. Enkelt fika.

V i firar gudstjänst tillsammans med församlingen, därefter tyst lunch.

Eftermiddagen leder Pers Karin Skogar oss i kravlöst skapande och vi leds att dela i färg och form. Karin är diplomerad uttryckande konstterapeut.

Anmälan före 14 november till Birgitta Andersson 076-83 84 019 – självkostnadspris.