Rum för tro och tvivel hösten 2017

Rum för tro och tvivel

Bibelläsningsgruppen går i höst över till Apostlagärningarna, som skildrar den kristna församlingens allra första tid. Det är – om man så vill – vår äldsta kyrkohistoria, en period som för senare generationer ofta framstått som mönsterbildande. Man skulle kanske kunna tro att författaren, Lukas, velat ge en idealiserad bild av förhållandena i urförsamlingen. Men så är ingalunda fallet. Han väjer inte för de problem och svårigheter som församlingen stod inför: relationerna till den hedniska omvärlden resp. relationerna till sitt eget judiska ursprung. Kultursituationen uppvisade flera likheter med förhållandena i vår tid.

Vi låter läsningen i höst mynna ut i den stora konfrontation, som för all framtid avgjorde om den unga kristendomen skulle vara en judisk sekt eller något annat. Avgörandet föll på det s.k. apostlamötet i Jerusalem år 49, vilket skildras i kap 15. Då har vi redan mötte de två portalgestalterna Petrus och Paulus och hunnit följa den senare på hans första missionsresa samt Filippus på en expedition till Gaza. Oerhört mycket har hänt efter den kristna församlingens födelse på den första pingstdagen.

Vi samlas varje onsdag halvannan timme 20 sept – 8 nov kl. 13.30 – 15.00. Vi läser och reflekterar över det lästa och de associationer till vår egen tid som inställer sig. Var och en är välkommen – gammal och van, ung och nyfiken smäller lika högt.

Anders Gustafsson

 

Rum för Tro och Tvivel
Åtta onsdagar 20 september – 8 november
13.30 – 15.00 i Missionskyrkan

1. När pingstdagen kom var de alla församlade (Apg 2:1)
Ons 20 sept 13.30 i Missionskyrkan
Kap 1 och 2

2. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört (Apg 4:20)
Ons 27 sept 13.30 i Missionskyrkan
Kap 3 och 4

3. Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt
(Apg 5:38)
Ons 4 okt 13.30 i Missionskyrkan

Kap 5 och 6

4. Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? (Apg 8:36)
Ons 11 okt 13.30 i Missionskyrkan
Kap 7 och 8


5. Jag är Jesus, den som du förföljer (Apg 9:5)
Ons 18 okt 13.30 i Missionskyrkan
Kap 9 och 10

 

6. De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenicien, Cypern och Antiochia (Apg 11:19)
Ons 25 okt 13.30 i Missionskyrkan
Kap 11 och 12


7. Följande sabbat samlades så gott som hela staden för att höra ordet om Herren (Apg 13:44)
Ons 1 nov 13.30 i Missionskyrkan
Kap 13 och 14


8. Den Heliga Anden och vi har beslutat att inte lägga någon börda… (Apg 15:28)
Ons 8 nov 13.30 i Missionskyrkan
Kap 15