Teologisoffan våren 2018

Teologisoffan

Teologisoffan är ingen nersutten gammal möbel utan en plats till möjlig eftertanke. Teologi handlar om det vi tror på, lever för och hoppas. Varför behöver vi tala om teologi? Kanske därför att våra livsvillkor hela tiden ändras. När vi drabbas av missmod, sorg eller glädje, kanske blir förälskade, förändras det vi tror om livets mening. Stora frågor som till exempel klimatkris, naturkatastrofer.

För drygt 500 år sen spikade Luther sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Det kom att förändra kyrkohistoriens förlopp, men vad betyder Luthers teologi och etik i dag? Sju forskare redovisar i en serie föredrag resultatet av sin forskning utifrån denna frågeställning.

Avgift: 140:- för hela serien; 40:- för enstaka föreläsning.

Välkomna till sju träffar i Teologisoffan!
Terminsavgift 140:-, enstaka gång 40:-
Programvärd: Arne Carlsson
Medarrangör: Cusanus, ett forum för dialog mellan naturvetenskap och religion.

 

 

1. Livet utanför paradiset – Gud, människan och arvsynden

Må 8 jan 19.00

Kan vi tala om arvsynd idag? Vad säger denna gamla kristna lära om människors villkor, ansvar och gudsrelation? Vi närmar oss frågorna med hjälp av samtida luthersk teologi. Eva-Lotta Grantén – docent i etik, Uppsala universitet och stiftsprost i Lunds stift – har i boken Utanför paradiset skrivit om arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik.


2. Lag, synd och svensk 1800-talsväckelse

Må 22 jan 19.00

Den lutherska uppfattningen om synden och lagens bruk ledde till konflikter med en rad väckelsegrupper på 1800-talet. Hur relaterade det till syndfrihetsläror och den framväxande modernitetens positiva människosyn och dess krock med det lutherska? Cecilia Wejryd är docent och universitetslektor samt prodekan vid Uppsala universitet.


3. Skapelsen, lagen och politiken. Om luthersk etik

Må 5 feb 19.00

Skillnaden mellan lag och evangelium har varit viktig i luthersk etik. Etiken ses förankrad i skapelsen; evangeliet ger då inte någon etisk vägledning. Konsekvensen har blivit en politisk etik som är uddlös och saknar resurser för samhällskritik. Hur kan en rimligare form av luthersk etik utformas idag? Kan kristologin bidra till en mer radikal politisk etik?

Carl-Henric Grenholm, professor emeritus i etik, har lett ett forskningsprojekt om luthersk teologi och etik. Som en del av detta har han skrivit boken Tro, moral och uddlös politik.


4. Luther och livspusslet

Må 19 feb 19.00

Livspusslandets vardag väcker många frågor om vad som är viktigt i livet. I luthersk teologi fäster tanken om människans kallelse uppmärksamhet på mening, arbete och liv. Vad händer när livspussel och kallelse ställs i dialog med varandra? Vilka är utmaningarna? Vad finns att upptäcka? Cecilia Nahnfeldt, teol dr, docent i genusvetenskap och forskningschef vid Svenska kyrkans rikskansli i Uppsala.


5. Trasig och hel på samma gång?

Må 5 mars 19.00

Thomas Ekstrand, docent och lektor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet, om rättfärdiggörelse genom tro i luthersk tradition. Vad innebär talet om den i dag? Vilken människosyn vilar den på? Har den en koppling till folkkyrkotanken?


6. Luther – dysterkvist eller sinnlig vardagsmystiker?

On 21 mars 19.00 (Obs veckodag!)

I Sverige framställs Luther ofta som en dyster pliktmänniska. Stämmer bilden? I Danmark och Tyskland lyfts ofta glädjen och den skapelsegivna horisonten fram. EG visar hur friheten i Kristus för Luther är fylld av sinnlighet och vardagsglädje. Elisabeth Gerle är professor i etik, verksam vid Svenska kyrkans forskningsenhet och vid Lunds universitet.

7. Kan vi träna oss i tro?

Må 9 apr 19.00

I dagens efterkristna samhälle har kristna trosuppfattningar minskat i betydelse. Samtidigt märks ett tilltagande intresse för klassiska andliga träningsaktiviteter som meditation, yoga och pilgrimsvandringar. Hur kan detta andliga träningsintresse tolkas i ljuset av evangelisk-luthersk tradition? Karin Johannesson, docent i religionsfilosofi, präst i Svenska kyrkan, söker ett svar.