Teologisoffan hösten 2017

Teologisoffan är en ”gästsoffa”, där teologer och naturvetare hjälper oss att förstå världen och hur kristen tro kan påverkas, när livsvillkoren ständigt förändras – världen omkring oss förändras och därmed våra föreställningar om den. Klimatförändringar, råvarubrist, havsförsurning och polariserande politiska förändringar gör det nödvändigt för oss att ständigt ompröva våra världsbilder. Detta vill våra gäster i Teologisoffan hjälpa oss med. Det bjuds på musik och vi får under kvällen tillfälle att ställa frågor och delta i dialogen.

Välkomna till sju träffar i Teologisoffan!
Terminsavgift 140:-, enstaka gång 40:-
Programvärd: Arne Carlsson
Medarrangör: Cusanus, ett forum för dialog mellan naturvetenskap och religion.

 

1. Samlas kring hoppet
Ons 13 sept 19.00 (obs dag!) i Missionskyrkan

Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Ett samtal om behovet av ständig reformation med anledning av Lutheråret.
Pastor Karolina Berneheim, pastor Arne Carlsson.
Markus Jonsson, organist, och Gunnar Axelson Fisk, sång


2. Bruk och missbruk av vetenskap i kyrka och samhälle
Må 25 sept 19.00 i Missionskyrkan

Maria Gunther Axelsson har doktorerat i partikelfysik, skrivit böckerna Big Bang eller Varde ljus och Skapelsemyten som pseudovetenskap och är numera vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter.

 

3. Naturvetenskap, teologi och kyrka
Må 9 okt 19.00 i Missionskyrkan

I Sverige är det få som sysslar med opinionsbildning för pseudovetenskapliga och antivetenskapliga åsikter. Ändå är det viktigt att lyfta frågor om naturvetenskap och religion som svar på konflikter som inspireras av amerikansk kontext.

Sara Wrige, doktor i fysik och präst i Svenska Kyrkan, förklarar kontroversiell värdering i den svenska debatten 1980.

 

4. Vetenskapens gränser – hur förhålla sig till dem?
Må 23 okt 19.00 i Missionskyrkan

Finns det en förenande teori för naturens alla fundamentala krafter. Kan den s k supersträngteorin förenas med kvant-mekaniken? Flyttar det fram gränserna för vårt vetande?

Martin Cervall, professor i teoretisk fysik och präst i Svenska Kyrkan, diskuterar vad det i så fall betyder för våra religiösa trosföreställningar?

 

5. Hopp och föreställningar om evigheten hos några nutida judiska, kristna och muslimska teologer
Må 6 nov 19.00 i Missionskyrkan

Övergiven evighetssymbol. Finns övergripande trosföreställningar inom de stora religionerna, som gör en dialog möjlig? Kan vi förenas i en större gemenskap genom fördjupad kunskap om religionernas historia och bakgrund?

Jakob Wirén, teol dr och teologisk sekreterare åt Antje Jackelén, orienterar om funderingar och frågeställningar.

 

6. Maria Magdalena i feministiskt perspektiv
Må 20 nov 19.00 i Missionskyrkan

Maria som vittne om Jesus uppståndelse, som kristen ledare och kompanjon till Jesus men inte hans älskarinna.

Hanna Stenström, teol dr i Nya Testamentets exegetik och forskare, presenterar en historieskrivning, som ifråga-sätter att bara män var ledare i den äldsta kyrkan.