Teologisoffan

Teologisoffan är ingen nersutten gammal möbel utan en plats till möjlig eftertanke. Teologi handlar om det vi tror på, lever för och hoppas. Varför behöver vi tala om teologi?

Kanske därför att våra livsvillkor hela tiden ändras. När vi drabbas av missmod, sorg eller glädje, kanske blir förälskade, förändras det vi tror om livets mening. Stora frågor som till exempel klimatkris, naturkatastrofer, teknisk utveckling och nya kunskaper om universum kräver eftertanke.

Teologi handlar om den tråd som löper genom alla dessa upplevelser och gör livet värt att leva trots försvårande omständigheter. I Teologisoffan ska vi lyssna på några teologer som med olika utgångspunkter funderat över hur det kan fungera. Välkomna till fyra måndagar i Teologisoffan med reflektion över vad kristen tro kan vara?

Avgift: 80:- för hela serien; 30:-/gång

Programvärd: Arne Carlsson, teol dr

 

Våren 2017

Kristet ledarskap

Må 6 feb 19.00 i  Missionskyrkan

Ulrika Svalfors, pastor och teol dr, tar oss med i reflektioner om var gränslinjerna går mellan vår församlings ledarskap och det i Knutbys pingstförsamling.  Hur skilja på det friska och det sjuka?  Vad är kristet ledarskap?

Solosång:  Anna Marklund

 

Att söka Gud i våra kroppar

Må 20 feb 19.00 i Missionskyrkan

Petra Carlsson, teol dr, inleder ett samtal om att inte förminska Gud till hur vi föreställer oss, talar eller erfar Gud.  Kan tro som materialitet vara botemedlet mot avgudadyrkan?

Solosång: Gunnar Axelson-Fisk

 

Vad är ignatiansk spiritualitet?

Må 6 mars 19.00 i Missionskyrkan

Cia Wadstein, präst, författare och lärare, inviger oss i mysterierna omkring den spiritualitet som har sitt ursprung hos jesuiten Ignatius av Loyola.

Sång och musik:  Bertil Teodorsson

 

Teologins frontlinjer

Må 20 mars i Missionskyrkan

Mattias Martinsson, professor i systematisk teologi, inleder ett samtal om den föränderliga teologin. Vart är teologin på väg och hur kan den kristna tron hjälpa oss att hantera de stora utmaningarna som terrorism och klimatförändringar? Kan vår gamla gudsbild och förnuftet ge oss svar eller måste vi finna nya föreställningar och vägar som kan förändra världen?

Sång:  Anna Marklund