Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 4 2018, utkommer den 26 november 2018.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 12 november.
Deadline för text och bild den 19 november.
Material Skickas till es.ak1539729653ryksn1539729653oissi1539729653malas1539729653ppu@n1539729653enoit1539729653kader1539729653

Torbjörn Bådagård
redaktör
.