Uppsala Missionsförsamlings Månadsblad utkommer…

Nästa nummer, nr 4 2018, utkommer den 26 november 2018.
Manusstopp för uppgifter till kalendariet den 12 november.
Deadline för text och bild den 19 november.
Material Skickas till es.ak1537938752ryksn1537938752oissi1537938752malas1537938752ppu@n1537938752enoit1537938752kader1537938752

Torbjörn Bådagård
redaktör
.