Uppsala Missionskyrka söker Studentpastor

Uppsala missionskyrka söker Studentpastor (100%) med placering Universitetskyrkan Uppsala

Du

 • Är ordinerad pastor inom Equmeniakyrkan
 • Är ekumeniskt väl förankrad
 • Har erfarenhet av församlingsarbete
 • Talar och skriver engelska obehindrat

Arbetsuppgifter:

Universitetskyrkan i Uppsala är en del av det studiesociala nätverket vid Uppsala två universitet och arbetar med

 • Att forma och inbjuda till gemenskap och mötesplatser för studenter, t.ex. pilgrimsvandring, kör, regnbågskvällar, gudstjänster, gospelfestival m.m.
 • Själavård, enskilda samtal, sorgegrupp och minnesstunder
 • Akut krishantering vid dödsfall och annan kris, krisberedskap och krisbearbetning
 • Utbildningar för mottagningsansvariga i nära samarbete med studenthälsan
 • Att föreläsa om och erbjuda workshops om normer, värderingar, gruppdynamik, kommunikation och konflikthantering
 • Närvaro på nationer och campus
 • Att vara en länk mellan studenterna och de lokala församlingarna
 • Att vara en utmanande röst in i akademin i frågor om t.ex. människosyn, etik och miljö

Viktiga utmaningar inför framtiden är religionsdialog och att möta de internationella studenterna och deras behov

Som studentpastor ingår du i Universitetskyrkans kollegium och har ditt kontor i Uppsala studentkårs kårhus. Du har också en tillhörighet i Missionskyrkans arbetslag. Missionskyrkan är din arbetsgivare

Tjänsten är en heltidstjänst

Tillträde 1 februari 2019

 

Upplysningar:

Torbjörn Bådagård Uppsala Missionskyrka 018-10 00 66, es.ak1542519986ryksn1542519986oissi1542519986malas1542519986ppu@d1542519986ragad1542519986ab.nr1542519986ojbro1542519986t1542519986 om anställning och villkor

Gunnar Axelson Fisk, Uppsala Missionskyrka 018-10 00 39,  es.ak1542519986ryksn1542519986oissi1542519986malas1542519986ppu@k1542519986sif.n1542519986oslex1542519986a.ran1542519986nug1542519986 fackligt ombud

Karin Borg Universitetskyrkan, 018-4303708,  0766-225908  es.uu1542519986.tsar1542519986ptned1542519986uts@g1542519986rob.n1542519986irak1542519986 om tjänstens innehåll

 

Ansökan

Skicka din ansökan senast den 1 december till es.ak1542519986ryksn1542519986oissi1542519986malas1542519986ppu@n1542519986akosn1542519986a1542519986
Urval och intervjuer sker fortlöpande, så hör av dig så snart som möjligt.