Välkomna, Torbjörn och Eva Bådagård!

Det senaste församlingsmötet beslöt att som pastor och försam­lingsföreståndare kalla Torbjörn Bådagård, Li­dingö, samt som diakon Eva Bådagård, också Lidingö. Båda har bejakat församlingens kal­lelse och har nu tillträtt respektive tjänster den 1 januari 2018. 

Vi hälsar dem båda varmt välkomna till Upp­sala Missionsförsamling!

Vid gudstjänsten den 21 januari sker installat­ion av Torbjörn och Eva Bå­da­gård.
Medverkande: Jenny Do­bers, reg. kyrkole­dare, Ka­rolina Berne­heim.  Kyrkokören sjunger under Mar­kus Jonssons ledning.

Kjell-Åke Nordquist, ordförande