vecka 17 2017

 

Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden… ” 1:a Petrus brev 5:1-4

 

Det handlar om ledarskap. Just nu befinner vi oss i en period av kris därför att världens ledare inte kan leva upp till sin roll som ”Den gode herden”. ”En god herde giver sitt liv för fåren” säger Jesus, men dagens ledare skickar ut sin får att rivas av vargen medan de själva twittrar lögner och uppträder som herrar.

 

Det går naturligtvis inte att dra raka paralleller från nya testamentets ledarideal till vår tids ledarskap. Men visst finns det en gemensam kärna av sanning mellan den bibliska berättelsen om den gode herden och det misslyckande som vår tids offentliga och politiska ledarskap uppvisar.

 

Organisation och ledning av många samhällsfunktioner har inspirerats av New Public Management  och tappat kontakten med det mänskliga livets förutsättningar. Det globala ledarskapet har tappat kontrollen över krig och flyktingströmmar och ersatts med handlingsförlamning och splittring. Behovs- och solidaritetsprincipen tillåts inte vara styrande utan ersätts av besparingskrav och kapitalackumulation. Detta leder inte till det samarbete och den fredliga utveckling som de flesta människor önskar och drömmer om. Ökande klyftor och misstro får fäste bland människor och ger utrymme för allt annat än goda herdar.

 

Det krävs ett nytt ledarskap som grundar sig på tillit, personligt ansvar och närhet mellan människor; ett demokratiskt ledarskap med mångfalden som ideal. Ledare som inte uppträder som herrar men är beredda att offra sin roll som allsmäktiga för att i stället kunna vara de andras tjänare.

 

Det finns ett samband mellan sönderstressade sjuksköterskor på akuten, uttröttade lärare i skolan och frustrerade akademiker med utbildningsansvar. Det sambandet är ledare som istället för att uppträda som den gode herden är styrda av mätbara mål, ekonomi och kontroll.  Vi har förvandlat social- och hälsovård till produktionsenheter, med marknaden i fokus, som enbart inriktas på effektivitet och leverans. Vi har glömt att människor aldrig kan förvandlas till en ”marknad” och mänskliga behov av utveckling och värme aldrig kan tillfredsställas av en ”produktionsenhet”.

 

Kanske vi behöver ledare som kan mindre om kommunikationsteorier och mer om mänskliga behov och som har förmågan att skapa tillit. ”Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet”, skrev Petrus. Vi behöver ett samhälle som styrs av rättvisa, jämlikhet och empati istället för konkurrens, resultat och en balanserad budget.

 

Bön: Herre gör oss till goda herdar. Ge oss ett sinne öppet för förändringar där omsorg och empati för behövande finns tillsammans med vrede över oförrätter. Amen.