Musik är en viktig del i människors liv och därigenom också i en församlings liv. Man brukar säga att där orden tar slut så tar musiken vid.

I Uppsala Missionskyrka finns flera musikaliska begivenheter på regelbunden basis. Se under fliken Sång & Musik. Alltifrån barnkör till vuxengrupper samt musikgrupper.