Kulturverksamheten är f.n. inställd med anledning av det pågående virusläget. Utställningen “…där världen blir till” i kyrksalen pågår till 12 april. Olof Hellström, skulpturer och Elisabet Hermansson, teckningar.