Agenda 2030: Broderi! Bryderi!

I anslutning till utställningen Hur tiderna än skifta må med broderade bonader berättar Annkristin Hult, chef för Länshemslöjden, om att kvinnornas klassiska konsthantverk håller på att uppvärderas. Bakom den förändringen ligger en förnyelse i fråga om såväl teknik som motiv. (mål 5)