Agenda 2030: De rikas gemenskap

1% äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Hur kan det komma sig?
Universitetslektor Petter Sandgren har studerat internatskolorna, där många barn till
samhällets ekonomiska elit. Skapas där ett strategiskt och livslångt nätverk av vikt för
fortsatta ekonomiska framgångar? Finns det andra orsaker till den ojämlika fördelningen
av samhällets resurser? (mål 1)