Agenda 2030: Fattiga flickor & kvinnor

När familjer är fattiga, drabbar det ofta de kvinnliga familjemedlemmarna hårdast. Därför talas det ibland om den feminiserade fattigdomen. Medan flickorna förväntas hjälpa till hemma, t ex sköta småsyskon, får pojkarna gå i skolan och så småningom i bästa fall bli familjeförsörjare. Är maten knapp, prioriteras männen. Om kampen mot detta mönster berättar Ann-Sofi Lasell, biståndsorganisationen Diakonia. (Mål 1)