Agenda 2030: Försoning som politik

Hur blir fredsavtal stabila, när parterna länge bekämpat varandra med lidande, hat och död som följd? Professor Kjell-Åke Nordqvist är forskare med fred och mänskliga rättigheter på sin repertoar. Han har även praktiska erfarenheter av medlingsinsatser i bl a Östtimor och Colombia och presenterar sina slutsatser om vad som behövs för en ”politisk
försoning” i syfte att bygga fred och rättvisa. (mål 16)